Christian Goldbach Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
61

GOLDBACH, Christian (1690-1764)

Alman matematik bilgini. Kendi adını taşıyan ve bugüne değin kanıtlanmamış bir teoremle tanınır.

18    Mart 1690’da Prusya’nın Königsberg (bugün Rusya sınırları içindeki Kaliningrad) kentinde doğdu, 20 Kasım 1764’te Moskova’da öldü. Doğduğu kentin üniversitesinde tıp ve matematik öğrenimi gördü. 1710’dan sonra yaptığı geziler sırasında aralarında Leibniz, De Moivre, N.Bernoulli ve Hermann’ın da bulunduğu pek çok bilim adamıyla dostluk kurdu. Bu dostluklar Goldbach’m gerek bilimsel çalışmalarının yönünün belirlenmesinde, gerek 1725’te Petersburg Akademisi’nde tarih ve matematik profesörlüğüne getirilmesinde etkili oldu. Goldbach, 1728’de Akademi’deki görevlerinden ayrılıp Çar Il.Petro’nun özel öğretmeni olarak Moskova’ya gitti. Çar’m 1730’da ölmesinden iki yıl sonra Petersburg’a dönerek Akade-mi’nin sekreterliğini üstlendi. 1737’de Akademi’nin yöneticiliğine getirildi. 1742’de Dışişleri Bakanlığı’n-da önemli bir göreve atanmasının ardından Akademi ile bütün ilişkisini kesen Goldbach bilimsel çalışmalarını ve özellikle Euler ile yazışmasını yaşamının son yıllarına değin sürdürdü.

Goldbach çalışmalarını sonsuz seriler, denklemler ve sayı kuramı alanlarında yoğunlaştırmıştır. Riccati denklemi için yeni çözümler bulmuş, bir serinin, toplamı 0’a eşit bir başka seriyle toplanmasına ya da toplamı l’e eşit bir başka seriyle çarpılmasına dayanan bir dönüşüm yöntemi geliştirmiştir, ra’inci dereceden denklemlerin rasyonel köklerinin varlığının sınanmasında kullanılan bir yöntem ile her çift sayıyı iki asal sayının toplamı olarak yazmanın olanaklılığını savlayan ve kendi adını taşıyan teorem Goldbach’ın sayı kuramı alanına giren araştırmalarının en önemlisidir. “1” tamsayısının asal sayı olarak kullanılması koşulunu da içeren Goldbach teoremi, aralarında Euler’in de bulunduğu birçok matematikçinin ilgisini çekmiş olmasına karşın bugüne değin kanıtlanamamıştı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi