Charles Vildrac Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

VILDRAC, Charles (1882-1971)

Fransız şair ve oyun yazarı. Duygusal ilişkileri konu alan yapıtlarıyla tanınmıştır.

Paris’te doğdu, St.Tropez’de öldü. Asıl adı Charles Messager’dir. 1906’da kayınbiraderi G.Duhamel ile birlikte l’Abbaye Creteil’de (Creteil Manastırı) toplumsal baskılardan kurtulmak amacıyla bir araya gelen bir komüne katıldı. Bir yıl kadar süren bu komün, topluluk ruhunu savunan Ünanimizm (unanimisme) hareketini başlattı. Bu hareket, insanın bir birey olmanın ötesinde, bir topluluğun üyesi olduğunu ve topluluk üyeleri arasında kardeşçe bağlar bulunduğunu savunmaktaydı. Dolayısıyla Vildrac bu dönem şiirlerinde insancıl ve yumuşak temaları işledi. I.Dünya Savaşı sırasında ise acı ve başkaldırıyı temel alan şiirler yazdı. II.Dünya Savaşı’nda Fransız direniş hareketine katıldı.

Vildrac, şiirleriyle olduğu kadar özellikle duygusal ilişkileri ele alan oyunlarıyla da tanınmıştır. Le paquepot tenacity (Sonsuz Yolculuk), J.Copeau’nun Vieux-Colombier adlı deneysel tiyatrosunda sergilenmiş ve 1920’lerin en popüler oyunlarından biri olmuştur. Vildrac’m birçok oyununda lirik bir anlatımla psikolojik bir yaklaşımın iç içe olduğu görülür. Bir başka ünlü yapıtı La brouille’de. (“Dargınlık”), biri gerçekçi, biri idealist iki kişinin kavgalarını ele almıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Oyun: Le paquepot tenacity, 1919, (Sonsuz Yolculuk); Michel Auclair, 1921; Pelerin, 1922, (“Hacı”); Madame Beliard, 1925; La brouille, 1930, (“Dargınlık”); L’air du temps, 1938, (“Çağın Görünümü”); Domages de guerre, 1961, (“Savaşın Zararları”). Şiir: Poemes, 1905, (“Şiirler”); Lime d’amour, 1910, (“Aşk Kitabı”); Chants du desespere, 1914-1920, (“Umutsuzun Şarkıları”). Çeşitli: Notes sur la technique poetique (G.Duhamel ile), 1911, (“Şiir Tekniği Üzerine Notlar”); D’apres l’echo, anı, 1949, (“Yankıya Göre”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi