Charles Robert Richet Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

RICHET, Charles Robert (1850-1935)

Fransız fizyoloji bilgini. Antijen-antikor tepkimelerinden ileri gelen ve kimi kez ölümle sonuçlanabilen aşırı duyarlık halini tanımlayarak “anafilaksi” terimiyle adlandırmıştır.

26 Ağustos 1850’de Paris’te doğdu, 4 Aralık 1935’te aynı kentte öldü. Paris’in tanınmış cerrahlarından olan babası Alfred Richet’nin de etkisiyle tıp öğrenimini seçerek, 1869’da Paris Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve çeşitli hastanelerde pratisyen hekim olarak deneyim kazandıktan sonra, 1876’dan 1882’ye değin Paris Tıp Fakültesi ile College de France’ta değerli hocaların laboratuvar çalışmalarına katıldı. 1878’de, ders verebilmesi için zorunlu olan yeterlik sınavını başararak Paris Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan, 1883’te fizyoloji derslerini üstlenen ve 1887’de aynı fakültenin Fizyoloji Kürsüsü’nde profesörlüğe atanarak 1927’ye değin bu görevi sürdüren Ric-het’ye 1913’te Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü, 1926’da da Legion d’honneur’ün “büyük haç’’ nişanı verildi. Oğlu Charles Richet (1882-1966) de Paris Tıp Fakültesi’nde profesör olmuş, özellikle açlık sorunu, beslenme yetersizlikleri ve beslenme fizyolojisi alanında çalışmıştır.

Richet, fizyolojiden metapsişik olaylara değin pek çok konuyla ilgilenmiş, ayrıca şiirler, hikâyeler ve sahne oyunları yazmış çok yönlü bir bilim adamıdır. Canlılarda vücut ısısını ayarlayan mekanizma, sindirim fizyolojisi ve mide özsuyu, kas ve sinir fizyolojisi, çiçek tozlarının yarattığı alerjik bir tepkime olan saman ya da bahar nezlesi, astım, solunum fizyolojisi, epilepsinin potasyum bro-mürle ve tüberkülozun beslenme rejimiyle tedavisi, ilgilendiği konulardan yalnızca birkaçıdır. Özellikle serum tedavisinin öncülerinden olan ve 1890’da, kuş tüberkülozuna karşı büyük bir direnç gösteren köpeklere bu hastalığın basillerini aşılayarak, çok duyarlı oldukları insan tüberkülozuna karşı bağışıklık yaratan Richet’nin, Nobel Ödülü’ne değer görülen en önemli çalışması, ilk kez onun tanımlayıp adlandırdığı “anafilaksi” olgusudur.