Charles Perrault Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

27

PERRAULT, Charles (1628-1703)

Fransız, yazar ve şair. Kaleme aldığı çocuk masallarıyla ünlüdür.

13  Ocak 1628’de Paris’te doğdu, 16 Mayıs 1703’te aynı kentte öldü. Köklü bir burjuva ailesindendi. Hukuk öğrenimi gördü, önemli yönetim görevlerinde bulundu. 1660’larda aşk şiirleriyle tanınmaya başladı. Yaşamının kalan bölümünü edebiyat ve sanat çalışmalarıyla geçirdi. 1671’de Academie Française’e seçildi. Bir süre sonra burada “eskiler-yeniler çekişmesi” olarak bilinen sert bir tartışma ve gruplaşma ortaya çıktı. Boileau’nun da içinde bulunduğu, Latin ve Yunan modellerinin örnek alınmasını savunan gruba karşı, Perrault, yenileşmeyi savunanların yanında yer aldı. Edebiyatın ilerleyen uygarlıkla birlikte geliştiği, dolayısıyla da eski edebiyatın yeni edebiyat yanında ilkel ve kaba kaldığı görüşünü destekledi. 1687’de yazdığı Le siecle de Louis le Grand’dz da (“Büyük Louis Dönemi”) Moliere ve François de Malherbe (1555-1628) gibi sanatçıları, klasik Yunan ve Latin yazarlarından daha üstün olarak değerlendirdi.

Perrault, edebiyatçılar arasında gelişen bu tartışma çerçevesinde yazdığı yapıtlarından çok, 1697 tarihli Contes de ma mere l’Oye (“Peri Masalları”) başlıklı kitabıyla tanınmıştır. Burada, birkaç öykü dışında, anonim halk masallarını derlemiş, basit, yapmacıksız bir üslupla yeniden anlatmıştır. Aslında çocuklarını eğlendirmek için yazdığı ve pek de önemsemediğinden oğlunun adıyla yayımladığı bu kitap, “Külkedisi”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Mavi Sakal”, “Uyuyan Güzel” gibi yaygınlık kazanmış masalları da içerir.

•    YAPITLAR (başlıca): Le siecle de Louis le Grand, 1687, (“Büyük Louis Dönemi”); Paralleles des anciens et des modernes, 1688-1697, (“Eskilerle Yenilerin Karşılaştırılmaları”); Contes de ma mere l’Oye, 1697, (“Peri Masalları”).

•    KAYNAKLAR: A.Hallays, Les Perrault, 1926; M.Soria-no, Charles Perrault, 1969.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi