Charles Gounod Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

GOUNOD, Charles (1818-1893)

Fraısız, besteci. Fransız opera müziğine yeni ve şiirsel bir duyarlık kazandırmıştır.

17 Haziran 1818’de Paris’te doğdu, 18 Ekim 1893’te aynı kentte öldü. Babası ressam, annesi iyi bir piyanistti. İlk müzik derslerini annesinden alan Gou-nod, Bohemyaiı besteci Anton Joseph Reicha (1770-1836) ile armoni ve kontrpuan çalıştı. 1836’da Paris Konservatuvarı’na girdi, Halevy’den (1799-1862) kontrpuan, dönemin ünlü öğretmeni Lesueur’den (1760-1832) kompozisyon dersleri aldı. 1839’da Kon-servatuvar’ın Roma Odülü’nü kazanarak İtalya’ya gitti. Roma’da geçirdiği üç yıl içinde İtalyan Rönesan-sı’nın büyük ustası Palestrina’nın dinsel müziğinin etkisinde kaldı, 1841-1842’de kendisi de aynı türde yapıtlar besteledi.

Roma’dan sonra Viyana ve Leipzig’e gitti. Orada Mendelssohn’la tanıştı ve Bach, Mozart, Beethoven gibi bestecilerin yapıtlarını daha iyi inceleme olanağı buldu. 1843’te Paris’e döndü. Bir kilisede orgcu ve müzik yöneticisi oldu. Schumann ve Berlioz’un yapıtlarından etkilendi. 1851’de ilk operası Sappho’yu besteledi. O yıllarda sahne tekniğini yeterince tanımaması, Sappho ve bunu izleyen La nonne sanglante (Kanlı Rahibe) operalarının başarısızlığa uğramasına yol açtı. 1858’de bestelediği Le medetin malgre lui (Zoraki Doktor) adlı müzikal komedisi de başarı kazanamadı. Aynı yapıtın, bestecinin ölümünden çok sonra, 1928’de Berlin Devlet Operası’ndaki oynanışı ise beklenmedik bir ilgi uyandırdı.

Gounod’yu dünya ölçüsünde üne ulaştıran tek yapıt Faust oldu. İlk oynanışı 1859’da Paris’te Theat-re-Lyrique’de gerçekleşen bu üstün güzellikteki operanın Librettosu Goethe’nin Faust oyununa dayanarak yazılmıştı. Klasik bir sahne yapıtı olan Faust, 19.yy Fransız operasını etkiledi, büyük opera türüne giden yolda bir basamak oluşturdu. Gounod’nun daha sonra, 1867’de bestelediği Romeo ve Juliet operası Fransa’da ilgiyle karşılanmasına karşın, dünya sahnelerinde aynı ilgiyi görmedi.

Gounod 1870’te İngiltere’ye gitti. Londra’da kendi adıyla anılan bir koroyla verdiği konserleri başarı kazandı, büyük yankı uyandırdı. 1874’te Paris’e döndü, Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. 1881’de bestelediği Le tribut de Zamora (Zamora’nın Haracı) adlı operasının uğradığı başarısızlıktan sonra daha çok dinsel içerikli yapıtlara yöneldi. 1888’de Legion d’honneur nişanının en yüksek derecesiyle onurlandırıldı.

Gounod, yapıtlarıyla 19.vy Fransız operasına önemli katkıları olmuş bir bestecidir. Ancak kusursuz ölçü anlayışına ve orkestralamadaki yetkinliğine karşın, anlatımındaki yetersizlik yapıtlarının birçoğunun başarısızlığa uğramasının nedeni olmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Vokal Müzik: Mors et vita, 1885, (“Ölüm ve Yaşam”); Messe a la memorie de Jeanne d’Arc, 1887, (“Jeanne d’Arc’ın Anısına Missa”). Opera: Sappho, 1851; La nonne sanglante, 1854, (Kanlı Rahibe); Le medecin malgre lui, 1858, (Zoraki Doktor); Faust, 1859; Mireille, 1864; Romeo ve Juliet, 1867; La tribut de Zamora, 1881, (Zamora’nın Haracı). Kitap: Autobiogra-phie, 1875, (“Yaşam Öyküsü”); Memoires d’un artiste 1859-1877, (“Bir Sanatçının Anıları”).

•    KAYNAKLAR: C.Bellaigue, Gounod, 1910; J.G. Prod’ Homme (A.Dandelot ile), Gounod; sa vie et ses oeuvres 2 cilt, 1911.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi