Charles Glover Barkla Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

25

BARKLA, Charles Glover (1877-1944)

Ingiliz fizikçi. X ışınları üzerinde yaptığı ararştırmalarla, bu ışınların yapısının ve özelliklerinin anlaşılmasını sağlamıştır.

7 Haziran 1877’de Lancashire’da Windnes kentinde doğdu. Bir süre Liverpool Enstitüsü’nde okudu, daha sonra aynı kentteki University College’da (1902’den bu yana Liverpool Üniversitesi) öğrenimini sürdürerek 1898’de diplomasını, bir yıl sonra da lisansüstü derecesini aldı. Aynı yıl bir burs sınavını kazanarak Cambridge Üniversitesi’ne kabul edildi ve bir yıl kadar Trinity College’da, ardından King’s College’da öğrenim gördü. Bu arada müzik yeteneğiyle de sivrilerek üniversite korosunun en değerli elemanlarından biri olmuştu.

1902’de Liverpool Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak dönen Barkla, Cambridge Üniversitesi’nde başladığı X ışınlarına yönelik çalışmalarını burada da sürdürdü; 1904’te doktorasını aldı. 1909’da Londra Üniversitesi’nin Wheatstone Fizik Kürsüsü’ne, 1913’te İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde doğa felsefesi profesörlüğüne atandı ve 23 Ekim 1944’te aynı kentte ölünceye değin bu görevde kaldı.

1895’te Röntgen’in X ışınlarını bulmasından sonra, bu ışınların niteliği konusunda yoğun bir tartışma ortamı doğmuştu. Başta Röntgen olmak üzere bir grup bilim adamı X ışınlarının ses gibi boyuna yayılan dalgalar olduğunu ileri sürerken, kimileri katot ışınları gibi parçacıklardan oluştuğu, kimileri ise ışık gibi enine yayılan elektromanyetik dalgalar olduğu görüşünü savunuyorlardı.

Liverpool Üniversitesindeki öğrenim yıllarında, bir yandan bu konu çevresinde yoğunlaşan tartışmalar, öte yandan elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışan Oliver Lodge’un öğrencisi olmak, Barkla’mn ilgisini X ışınlarına çekmişti. Ardından Cambridge Üniversitesinde öğrenime başlayınca, katot ışınları üzerinde çalışmakta olan J.J. Thomson’un derslerini izleyen Barkla, onun yönetimindeki Cavendish Labo-ratuvarı’nda X ışınları üzerinde yoğun araştırmalara girişti.