Cevaz-i Edebi Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

24

Kelimeyi vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin, seslerin ucun ya da kısa okunması şeklinde yapılan yanlışları hoş karşılama.