Cesare Borgia Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

65

BORGIA, Cesare (1475-1507)

İtalyan komutan. İtalya’nın Romagna bölgesini ele geçirerek Papalığa bağlamıştır.

1475 ya da 1476’da Roma’da doğduğu sanılmaktadır. 1507’de Ispanya’da öldü. Başpiskopos olan Kardinal Rodrigo Borgia’nın ikinci oğluydu. İtalya’ da doğmuş ve yaşamış olmalarına karşın Borgia ailesinin kökeni İspanya’ya dayanıyordu. Cesare’m üvey ağabeysi Pedro Luis, Gandia düküydü. Borgia 7 yaşında papalık başkâtibi, aynı zamanda da Valencia Katedrali özel üyesi oldu. Paolo Pompilio ve Giovanni Vera’dan din dersleri aldı.

1480’de Papa IV. Sixtus, ona, kilise dışı kurumlarda görev alma hakkı tanımıştı.

1489’da Perugia Universitesi’nde hukuk okumaya başladı. Daha sonra Pisa Üniversitesi’ne geçen Cesare, burada ünlü hukukçu Filippo Decio’nun öğrencisi oldu ve yükseköğrenimini kilise hukuku ve medeni hukuk dallarında tamamladı.

1491’de Pamplona piskoposu, 1492’de, babası VI. Alexander adıyla papalık tacını giyince de Valencia başpiskoposu oldu. 1493’te ise kardinalliğe yükselerek babasının danışmanlarından biri oldu.

1494’de Fransa Kralı VIII. Charles, İtalya’yı işgal ederek güneye dek indi. Fransızlar ancak 1497’de oluşturulan Venedik Birliği ile geri püskürtüldüler. Bundan sonra Papalık ordusu İtalya’da VI. Alexander’ in seçilmesine muhalif oldukları için VIII. Charles’a yardım eden bazı soylu ailelerin üzerine yürüdü.

Cesare Borgia’nın kardeşi Juan Papalık ordusuna komuta ediyordu.

1497’de kardeşi Juan gizemli bir şekilde öldürülünce kuşkular Cesare Borgia üzerinde yoğunlaştı. 1488’de Pedro Luis’in ölümüyle Gandia Düklüğü’nün Cesare atlanarak Juan Borgia’ya geçmiş olması ve onun askeri kariyeri nedeniyle duyduğu kıskançlık, Cesare’m kardeşini öldürmesi için yeterli neden olarak görülüyordu. Juan’ın ölümünden sonra Cesare Borgia 1498’de kardinallikten ayrılarak Papalık ordusunun komutasını üstlendi.

Kardinallikten ayrılması konusunda Ispanya Kralı’mn muhalefetine karşın o yıl Fransa Kralı ilan edilen XII.Louis’nin.onayını almıştı. Cesare, Fransa ile ittifakını pekiştirmek amacıyla Navarre Kralı’nın kızıyla evlenmek üzere Fransa’ya gitti. Bu evlilik Cesare ve babası VI. Alexander’a, Papalığa bağlı devletler üzerinde denetim sağlamak ve İtalya’da sürekli bir Borgia devleti kurma konusunda Fransa’ nın desteğini sağlayacaktı.