Cennetin Anahtarı-Miftâhü’l-Cennet Nedir

0
66

Miftâhü’l-Cennet

Cennet’in anahtarı demektir. Peygamberimiz, Mu’az b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şöyle buyurmuştu:

“Ey Mu’az, Yemen’e vardığında, yanına Ehl-i Kitap gelerek, sana muhakkak Cennet’in anahtarı nedir diye soracaklardır. Sen, onlara cevaben: Lâ ilahe illallah’tır de”.