Cengiz Bektaş Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

37

BEKTAŞ, Cengiz (1934)

Türk mimar, yazar, şair. Yapılarının tasarımında kullanım amaçları ve yararlanacak insanların gereksinimlerinin yanı sıra, yöresel özellik ve koşulları da göz önünde tutmuştur.

Denizli’de doğdu. İlkokulu Denizli ve İstanbul’ da okudu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü’nde bir yıl, Mimarlık Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra Almanya’ya gitti. 1959’da Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü, 1960’ta Alman Şehircilik Akademisi Şehircilik Kurslarinı bitirdi. İki yıl süreyle Almanya’da çalıştı.

1962’de Türkiye’ye döndü. Bir süre Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Başkanlı-ğı’nda çalıştı. 1963’te mimar Oral Vural ile birlikte bağımsız mimar olarak etkinliğini sürdürdü. Daha sonra mimar Vedat Özsan da aralarına katıldı; birlikte girdikleri Bonn’daki Türkiye Büyük Elçiliği ve Ankara TMO Genel Müdürlüğü proje yarışmalarında birincilik ödülünü kazandılar. Bektaş 1967-1969 arasında Ankara’da bir özel yüksekokulda öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

Bektaş’m yapılarının tasarımında içten dışa doğru bir çözüm yolu izlediği görülür. Yani işlevi, mekânların ilişkilerinin doğru kurulmasını ve ölçülerinin doğru saptanmasını, yapının dış görünüşünden daha önemli saymaktadır. Bu açıdan bakıldığında işlevsel bir mimarlık anlayışı olduğu söylenebilir. Mimarlığı yalnızca bir alanlar ve mekânlar sistemi olarak düşünmemekte, yapının kullanılış amacıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili etkenleri tasarımda öncelikle göz önünde tutmaktadır. Bu etkenlerin en önemlileri yapıyı kullanacakların kimliği, ekonomik koşullar, yapım teknolojisi, malzeme seçenekleri ve yöresel özellikler olarak sıralanabilir. Bektaş’m mimarlıkta uluslararası olmakla ulusal olmayı, çağdaş olmakla gelenekçi olmayı bütünleştirmeye yöneldiği izlenmektedir.