Ceng-i Harbi Usülü Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
91

Ceng-i harbî, Türk mûsikisi usullerinden.

“Mızrak veya süngü savaşı” anlamına gelen bu Farsça tamlama, çeng-i harbî veya çenk-i harbî şeklinde de kullanılır. On zamanlı ve on vuruşlu bir küçük usul­dür. İki nîm-sofyanla iki semainin birleş­mesinden meydana gelmiştir. 10/8’lik birinci ve 10/4’lük ikinci mertebeleri varsa da birinci mertebesi daha çok kul­lanılmıştır. Bu mertebelerin şematik gös­terilişi şöyledir:

Ceng-i harbî, mehter mûsikisinde ve özellikle hücum sırasında çalınan parça­larda çok kullanılan yürük bir usuldür. Mehter dışında, Türk mûsikisinin diğer formlarında çok az eserin ölçüldüğü bu usul marşlarda, bestelerde ve bazı saz semailerinin dördüncü hanelerinde kul­lanılmıştır.