Çene Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

41

Çene kemiği Çene nedir? Yüzün ön-alt kısmında bulunan; ağzın açılmasını, kapanmasını, yakalama, ısırma ve çiğnemeyi sağlayan yapı. Çene kemikleri kaslar, sinirler ve arkada çene ekleminden meydana gelmiştir. Üst çene ve alt çene olmak üzere ikiye ayrılır. Alt çene arkada “çene eklemi” ile “şakak kemiği”ne bağlanır. Üst çene iki ayrı kemiğin orta hatta birleşmesinden meydana gelir ki bu kemikler sağ ve sol “maxilla (üst çene)” kemikleridir. Alt çene tek bir kemikten (mandibula) meydana gelmiştir. Çene kemiklerinde dişlerin oturması için alveol denilen boşluklar bulunur. Maxilla kemiği mandibuladan daha hafiftir Çenenin alt kısmı hareketli olup, çiğneme kaslarıyla başın diğer kemiklerine bağlıdır. Çiğneme kasları, çenenin aşağı-yukarı ve sağa-sola hareketlerini sağlarlar. Bu hareketlerle ısırıp-koparma ve çiğneme-öğütme işi yapılır. Ayrıca konuşma esnasında dil ve dişlerin belli konumlar almasına bağlı olarak çene de hareket ettirilir. Çene ekleminin çıkması, alt çene kemiğinin şakak kemiğiyle olan bağlantı durumunun bozulmasıyla olur. Esneme, bağırma, konuşma, ağzı herhangi bir sebeple açma esnasında çene eklemi çıkabilir. Çene eklemi çıkıkları kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Tedavi için eklemi yavaşca yerine oturtmalıdır. Çenesinin kırıldığından şüphelenen bir kişide ilk yardım olarak bir bandaj yardımıyla çeneyi başın tepesi ile bağlayıp sabitleştirmeli, vakit geçirmeden hekime gitmelidir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “çene” ne demek?1. Omurgalılarda kemik ya da kıkırdakla desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça; çok konuşma huyu, gevezelik.

2. Omurgasız hayvanlarda buna benzeyen yapı; köşe başı, köşe. 3. Mengene ya da kerpeten gibi araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. Çene

kelimenin ingilizcesi: [Cene] n. communion, Christian ceremony commemorating the last supper of Jesus and his disciples n. supper, dinner, evening meal v. dine, eat dinner

Köken: Farsça Benzer bağlantılar çenebaz, çene çukuru, çene kavafı, çene yarışı, çenesi düşük, çenesi kuvvetli