Cenab Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Hakkında Bilgi

28

Cenab, Çeşitli terkiplerle birlikte saygı ifadesi olarak kullanılan bir tabir.

“Yaklaşmak” ve “uzaklaşmak” mâna­sında zıt anlamlı kelimelerden olan ce­nabet kökünden isimdir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “bir şeyin yanı, yakını, çevresi” veya “bir şe­yin uzağı” anlamına gelir. Cenb kelime­siyle eş anlamlı olan cenâb. mecaz ola­rak “himaye ve gözetim” mânasına da kullanılır. Cenâb kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemekle birlikte eş anlam­lısı olan cenb, bir yerde “Allah’ın civarı, yakını” veya “Allah yolu”, iki yerde “uzak (komşu)” ve “yan taraf” anlamlarında kul­lanılmıştır(Zümer 39/56; Nisâ 4/36; Yûnus 10/12). Hadislerde de söz­lük mânalarında geçmektedir. Cenâb Türk-İslâm kültüründe “Cenâb-ı Hak, Cenâb-ı Allah, Cenâb-ı Kibriya”, ayrıca “Cenâb-ı Peygam­ber” ve “Cenâb-ı hilâfetpenâhî” terkip­lerinde olduğu gibi daha çok Allah’tan ve Peygamber’den, bazan da padişahtan söz edilirken “hazret” anlamına gelen bir saygı ifadesi olarak kullanılır. Cum­huriyetin ilânından önce müslüman ol­mayan yabancı diplomatlar hakkında da “cenapları” tabiri kullanılırdı.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Önceki İçerikOrganik Hidrosol Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikNakib Nedir, Ne Demektir, Anlamı