Cemaleddin Aksarayi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CEMALEDDİN AKSARAYİ (?-1389)

Türk, bilgin. İbn Sina ve başka İslam bilgelerini yorumlamış ve tanıtmıştır.

Cemaleddin b. Mehmed, Konya’nın Aksaray ilçesinde doğdu ve orada öldü. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Bir söylentiye göre soyu Fahred-din Razi’ye ulaşır. Yaşadığı dönemde Cemali adı ile de tanınırdı. Öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur.

Aksaray’da, Zincirli Medresesi’ne atanacak müderrislerin Sıhah-ı Cevheri adlı sözlüğü ezbere bilmesi, medresenin vakıf koşullarından birisiydi. Bu nitelikte başka biri bulunmadığından Cemaleddin göreve atandı.

Eski Yunan filozofları gibi o da çevresinde toplanan sayısı kabarık öğrencilerini üçe ayırmıştı. Evinden medreseye kadar yolda ders verdiği öğrencilere “meşşaiyun” (Gezginler), medresede revaklar altında ayaküstü ders verdiği öğrencilerine “‘revakiyyun” denirdi. Öğrenimlerinde ilerlemiş, kendisiyle bilimsel tartışma düzeyine gelmiş öğrencileri de medresede oturarak dersleri izlerdi. Buradan yetişenlerden biri Molla Fenari’dir.