Cemal abdünnasır Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

33

Cemal abdünnasır nedir? Mısır cumhurbaşkanlarından. İskenderiye’de 1918 yılında doğdu. Hukuk Fakültesine girdi. Mısır’da ordu kurulması üzerine, Hukuk Fakültesinden ayrılarak Harp Okuluna girdi. 1938 yılında mezun olarak teğmen rütbesiyle orduya katıldı. Mısır ile Filistin arasında 1948 yılında yapılan savaşa subay olarak katıldı. Bu savaş, tecrübelerinin artmasına vesile oldu. Daha önce arkadaşlarıyle birleşerek İngiliz aleyhtarı “Hür Subaylar Cemiyeti”ni kurmuşlardır (1942) Bu cemiyet sonraları kuvvetlenerek tesirini artırdı. 1952 yılında aralarına General Necib’i de alarak krallık aleyhine ayaklandılar. Bu ayaklanma başarıya ulaşarak Kral Faruk, Mısır’ı terk etmek zorunda kaldı. Böylece krallık rejimine son vererek Cumhuriyet idaresi ilan edildi. Kurulan hükumette Necib başbakan, Abdünnasır başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Ancak birkaç ay sonra General Necib’i de uzaklaştırarak idareyi tek başına ele aldı (18 Eylül 1953). Üç yıl sonra yapılan seçim sonucu devlet başkanı oldu. Başa geçtiğinden itibaren Sovyet yanlısı bir politika sürdürdü. Birçok işletmeleri millileştirdi. Bu millileştirdiği müesseseler arasında Süveyş Kanalı da vardı. Bu hadise Rusların da propagandaları ile içerideki itibarını artırdı. Yapılan bir anayasa ile devlet başkanını geniş yetkilerle donattı. Bu arada subaylığı esnasında birlik olduğu, yabancı güçlerin kontrolündeki İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler Cemiyeti)ile arası açıldı. İhvan-ı Müsliminin dinden habersiz liderlerinin yanlış hareketleri ve Abdünnasır’ı devirmek istemeleri üzerine, 40.000 Müslümanı zindanlara doldurarak türlü eziyetler yaptı. 1965 yılında yapılan seçimlerle yeniden başkan seçildi. İki yıl sonra Mısır-İsrail Savaşı başladı ve bu savaşta Mısır mağlup oldu. Bunun üzerine istifa etti. Ancak yapılan baskılar üzerine istifasını geri aldı. 1970 yılında öldü. Abdünnasır, Sovyet yanlısı politika uygulayarak, Sovyetlerin Ortadoğu’da nüfuzunu artırmasına sebep oldu. Binlerce Sovyet askeri uzmanını Mısır’a görevli kabul etti. Bu askeri uzmanlar daha sonra devlet başkanı Enver Sedat tarafından Mısır’dan çıkarıldı. Nasır ayrıca 1958-1961 yılları arasında, Suriye, Mısır ve Libya’dan müteşekkil Birleşik Arap Emirliğinin başkanlığını yaptı ve bu ülkelere de sosyalizm tohumları ekerek, Müslümanlara eziyet edilmesine sebep oldu.