Çelebi Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

33

Çelebi nedir? Türklerde muhtelif sanat ve meslek sahiplerine sembol olmuş bir tabir. Lehçe-i Osmaniye’de; okuma bilen, okumuş, nazik manaları verilmektedir. Asil, nazik, soylu, zarif terbiyeli, koca tabiri olarak da kullanılmıştır. Daha önceleri şehzadelere ünvan olarak verilirdi. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin evlad ve ahfadına da bu ünvan verilmişti Osmanlılarda padişahların erkek çocuklarına evvelce bey>bey, sonra çelebi ünvanı verilmiş, daha sonra erkek kız ayrılmadan sultan tabiri müştereken kullanılmıştır. Çelebi, Türkçede kibar, centilmen manasını ifade ediyordu. Tatarlarda ise kadınlar kocalarının erkek kardeşlerine, kardeşlerinin erkek çocuklarına hürmet ve tazim ifadesi olarak çelebi derlerdi. Osmanlı yazı lisanında 17. asra kadar, hanedan mensuplarının, yüksek dini erkanın, meşhur müelliflerin lakab ve ünvanı olarak kullanılmıştır. On sekizinci asır başına doğru çelebi kelimesi yerine efendi tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “çelebi” ne demek?1. Görgülü, terbiyeli, nazik, olgun (kimse).

2. bey>bey anlamında bir ünvan. 3. Bektaşi ve mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen san. Cümle içinde kullanımı Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi. – A. İlhan Çelebi

kelimenin ingilizcesi: [Celebi] n. drover, one that drives cattle or sheep, dealer in cattle