Çeçenler Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çeçenler nedir? Kafkasya’nın kuzeydoğusunda yaşayan bir kavim. Kültür, örf ve adetlerine bağlı olan Çeçenler, Kuzey Kafkasya’da yaşıyan öbür kavimlere benzerler. Tarihleri hakkında fazla bilgi yoktur. Yapılan araştırmalara göre bunlar, Kafkasya’nın yerli kavimlerindendir Dağlık bölgelerde yaşarlar. Eskiden beri düzlüklerde toprak elde etmeye çalışmışlarsa da, buralardaki güçlü kavimler buna müsaade etmemişlerdir. Çeçenler’in eskiden beri hayvancılık, avcılık ve çifçilikle uğraştıkları bilinmektedir. Yalnız dağlarda yaşamaları, arazilerin kıtlığı, ziraatı geliştirmemiştir. Araziye sahip soy ve topluluklar arasında hiçbir zaman mücadele eksik olmamıştır. Büyük soylar küçüklerini her zaman tehdit etmişlerdir. Çeçenler arasında 10. yüzyıldan sonra, Gürciler vasıtası ile Hıristiyanlık yayılmaya başladı ise de, 17. yüzyıldan itibaren Müslümanlık kabul edilmiş ve sonraki yüzyıllarda tamamen yaygınlaşmıştır. Ruslar, Kafkasya’yı 18. yüzyıl sonunda elde etmeye başladılar. Çeçenler başlarında İmam Mansur olduğu halde Ruslara karşı altı yıl (1785-1791) hürriyetlerini korumak için mücadele ettiler. Bu ayaklanma Osmanlılar tarafından desteklenmiş, fakat İmam Mansur, Anapa’da Ruslara esir düşünce Çeçenler başarılı olamamışlardır. Gürcistan’ın Ruslar tarafından 1801’de alınması, Kafkasya yolunun önemini artırdı. Bu yolun dağlı kavimlerin elinde bulunması, Rusya’nın yayılma politikasına engel oluyordu. 1812 harbinden sonra, Rusya’nın Kafkasya’daki askeri hareketi şiddetlenerek, yıkmaya, öldürmeye ve ortadan kaldırmaya çevrildi. Ruslar, merhametsizce dağlı kavimleri öldürdükleri gibi esir alıp sürdüler. Dağıstanlı Gazi Muhammed, 1830 yılında bütün Kuzey Kafkasya kavimlerini Ruslarla savaşa çağırdı. Savaşa Çeçenler de dahil olmak üzere Kuzey Kafkasyalıların hemen hemen hepsi katıldı. Gazi Muhammed 1832 yılında Rus birliği tarafından kuşatılıp şehid edildi. Daha sonra dağlıların başına geçen Hamza Bey de, 1834’te şehid edilince, mücadelenin başına Şeyh Şamil geçti. Ruslara karşı bütün imkansızlıklara rağmen, Şeyh Şamil 25 sene mücadele verdi. Şeyh Şamil İslam dini esaslarına dayanan bir devlet kurmuştu. Şeyh Şamil zamanında Kafkasya’daki Müslümanlar Rus emperyalizmine karşı görülmemiş şekilde mücadele veriyordu. 1839’da mücadeleyi kaybeden Şeyh Şamil, bir yıllık bir aradan sonra 1859 yılına kadar mücadelesine devam etti. Rus askeri harekatı karşısında ve çeşitli imkansızlıklar içinde sürdürdüğü mücadele sonunda direnci kırıldı ve 1859 yılında teslim olmak zorunda kaldı (Bkz. Şeyh Şamil). Çeçenler, 1877’de Simsirli Alibek’in önderliğinde istiklalleri için ayaklandılarsa da, Ruslar tarafından acımasızca bastırıldılar. İkinci Dünya Savaşında Rus rejimine karşı kesin bir vaziyet almışlardı. Bu sebepten Çeçenlerin büyük bir kısmı harpten sonra yurtlarından sürüldüler. 1957 yılında alınan bir kararla Çeçen-İnguş Müstakil Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Bugün de aynı yönetimle idare edilen cumhuriyet nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu Ruslar, yüzde 70’ini ise Çeçenler maydana getirmektedir. Eskiden kendilerine has giyimleri olan Çeçenler, günümüzde normal şehirli elbiseleri giyerler.