Cebir Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Cebir nedir? Rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurmak suretiyle aritmetik işlemlerini genelleştirmiş olan matematik kolu. Aritmetikle cebir arasındaki fark, aritmetiğin somut niceliklerle uğraştığı halde, cebirde kullanılan sembollerin değeri, belli bir sayılar cisminin dışında kalabilir. Cebir, en genel şekliyle elemanter cebir ve modern cebir olmak üzere ikiye ayrılır: Elemanter cebir Pozitif ve negatif sayılar: 1,2,3, …, n… gibi doğal sayılar ile toplama işlemi her zaman yapılabilir. Fakat çıkarma işlemi her zaman mümkün değildir. Negatif sayılar kavramına geçilmesi bu sebepten olmuştur. Pozitif, negatif ve sıfır sayısının meydana getirdiği sayılar kümesi tam sayılar kümesini teşkil eder Modern cebir Temeli çok eskilere dayanmasına rağmen gelişmesi 20. asırda çok süratli olduğu için yeni bulunan bir matematik sistem gibi görülen, kümeler, elemanter cebirde mümkün olmayan bazı işlemleri ve kolaylıkları temin eder. Bunlara en basit bir örnek olarak cinsleri farklı elemanların kümeleştirilmesi verilebilir. Küme, ortak özellikleri olan elemanlar topluluğudur. Bir küme parantezler içinde elemanlar arasında virgül (,) konulmak suretiyle veya kapalı bir eğri içerisinde elemanları göstermek suretiyle ifade edilir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “cebir” ne demek?1. Zor, zorlayış.

2. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağıntılar kuran matematik kolu. Cebir

kelimenin ingilizcesi: adj. algebraic, algebraical, involving or according to the laws of algebra n. algebra, mathematical system that uses equations containing letters and numbers

Köken: Arapça Benzer bağlantılar cebretme, cebretmek, cebrinefs