Musab bin Umeyr Kimdir, Hayatı Musab bin Umeyr’in Kısaca Hayatı

Mus'ab b. Umeyr. (D. Mekke 600 ? - Ö. Uhud 27 Mart 625) Hz. Muhammed'in Medine'ye İslam dinini tebliğe gönderdiği meşhur sahabi. Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensubtur. 18-20 yaşlarında Dârü'l-Erkam’da İslâmiyeti kabul ettikten sonra lüks ve refah içindeki hayatını terkederek fakir bir müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti. Akrabaları, zulüm ve işkence ile onu müslümanlıktan vazgeçirmeye çalışmışlarsa da...

Georg Cantor Kimdir, Hayatı, Küme Kuramı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTOR, Georg (1845-1918) Alman, matematikçi. Temel matematik öğretimine yeni bir anlayış getiren küme kuramının kurucusu. Sonsuz kavramına ilişkin çalışmalarıyla mantık ve analizin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor 3 Mart 1845’te St.Petersburg’da doğdu. Annesinin etkisiyle gelişen sanat eğilimi, mühendis olmasını isteyen babası tarafından engellendi. Annesi Katolik, babası Protestan olan Cantor Protestanlığı yeğledi. Orta Çağ tanrıbilimin kılı kırk yaran...

Bilal Habeşi Kısaca Hayatı, Hakkında Özet Bilgi

BİLAL-İ HABEŞİ ( ? -641) İslam dininin ilk müezzini. Mekke alındıktan sonra Kabe’nin damında ilk ezanı okumuştur. Bilal b. Rabah Habeş asıllıdır. Cumah b. Amr ailesinden birinin kölesi idi. Halife Ebubekir tarafından satın alınarak azad edildi. İslamiyet’i ilk kabul edenlerdendir. Kendisine bundan ötürü Peygamber’ in karşıtlarınca eziyet edilmiştir. Bilal, Hz. Muhammed ile birlikte Medine’ye hicret etti. Orada önce Ba’d b.Haysama’ya sonra Halife...

Hz. Aişe Kimdir, Kısaca Hayatı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

AYŞE (613-678), Hz. Muhammed’in ikinci eşi. Dört Halife dönemi siyasi olaylarında önemli rol oynamıştır. Mekke’de doğdu, Medine’de öldü. Halife Ebû Bekir’in kızıdır. İlk eşi Hatice’nin ölümünden sonra Hz.Muhammed’e evlenmesini, bekar olarak Ayşe’yi, dul olarak da Şevde bint Zem’a’yı almasını önerdiler. Hz. Muhammed, Ayşe’yi Ebubekir’den istedi. Ama Cübeyr b. Mut’ım’a sözlü olduğundan bir süre beklemesi gerekti. Hicretten (622), iki ya da...

Mihrimah Sultan Kimdir, Hayatı, Kiminle Evlendi, Eşi, Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan (ö. 985/1578) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek­le birlikte babasının tahta çıkışının iikyılla­rında 928'de (1522) dünyaya geldiği tah­min edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan'dır. Bazı kaynaklarda adı "Mihrmah, Mihrimah" şeklinde geçerse de Osmanlı belgelerinde ve dönemin kroniklerindeki yazılış şeklinden hareketle bu adın "Mihr ü Mah" olarak okunmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. Bununla bera­ber literatürde "Mihrimah" yazılışı yay­gınlık...

Asım Orhan Barut Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BARUT, Asım Orhan (1926 - 1994, Denver, Colorado) Türk fizikçi. Matematiksel fizik, yüksek enerji ve parçacık fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınır. 24    Haziran 1926’da Malatya’da doğdu. 1943’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nin giriş sınavını kazan-dıysa da, aynı yıl Avrupa burs sınavlarında da başarılı olduğundan 1944’te öğrenim için İsviçre’ye gitti. 1949’da Zürih’teki Eidgenössische Technische Hochschule’den (ETH) diplomasını aldıktan sonra, aynı kentteki Uygulamalı Fizik Enstitüsü’nde araştırmacı...

İhsan Ketin Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

İhsan KETİN, jeoloji profesörü (Kayseri 1914- İstanbul 16 Aralık 1995). Almanya’da Berlin ve Bonn üniversitelerinde okudu; 1938 yılında Bonn Üniversitesi'nde doktorasını verdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ne jeoloji asistanı olarak girdi. Bu fakültede doçentliğe (1945) ve profesörlüğe yükseldi (1953). İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde Jeoloji kürsüsü profesörlüğüne getirildi (1953); dekan oldu (1967). Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde irili ufaklı...

Joseph Proust Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

PROUST, Joseph Louis (1754-1826) Fransız eczacı ve kimya bilgini. “Belirli oranlar yasasını” bulmuştur. 26 Eylül 1754’te Maine-et-Loire bölgesindeki Angers’de doğdu, 5 Temmuz 1826’da aynı kentte öldü. Ortaöğreniminin ardından babasının eczanesinde çalışmaya başladıysa da öğrenimini sürdürme isteğini yenemeyerek 1774’te Paris’e gitti. Paris’te eczacılıkla kimya öğrenimini birlikte yürüttü. İki yıl sonra Salpetriere Hastanesi’nin eczacılığına getirilmiş ve ilk araştırmalarını yayımlamaya başlamıştı. 1778’de IV. Carlos’un...

Hatice Nüzhet Gökdoğan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GÖKDOĞAN, Nüzhet (1910 - 24 Nisan 2003) Türk, astrofizikçi. Türkiye’de astronomi öğretiminin ve astrofizik araştırmalarının örgütlenmesine katkıda bulunmuştur. 14 Ağustos 1910’da İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, devlet bursunu kazanan ilk kız öğrenci olarak, matematik, fizik, astronomi dallarında lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere 1928’de Fransa’ya gitti. 1932’de Lyon, 1934’te ParisÜniversitesi’nden diplomasını alıp,Paris Gözlemevi’nde stajını tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve...

Uluğ Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ULUĞ BEY (1394-1449) Timurlu hükümdarı, matematik ve astronomi bilgini. Semerkant’ı 15.yy’ın en önemli bilim odaklarından biri durumuna getirmiştir. 22 Mart 1394’te Azerbaycan’da, Sultaniye’de doğdu, 27 Ekim 1449’da Semerkant’ta öldü. Timurlu Devleti’nin kurucusu Timur’un torunlarından biridir. Doğumunda kendisine, sonradan tümüyle unutulacak olan Muhammed Turagay adı verilen Uluğ Bey, Timur’un ölümünden sonra hükümdarlığı ele geçirmeyi başaran babası Şahruh tarafından 1409’da Maverâünnehr’in hâkimliğine atandı....

Suzan Kahramaner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Suzan KAHRAMANER, kadın matematikçi (İstanbul 1913-22 Şubat 2006). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik - Matematik bölümünü bitirdi (1939); aynı bölümde asistan (1944), doçent (1956), profesör oldu (1963). İ.Ü. Fen Fakültesi Analiz kürsüsü profesörlüğünde bulundu. İstanbul Üniversitesi'nde 1978 ve 1979 yılları arasında Matematik Bölümü Başkanı oldu. 1983'te aynı üniversiteden emekli oldu. Kahramaner’in çalışmaları yalınkat (ünivalan) fonksiyonlar, analitik fonksiyonlar, konform...

Berke Han Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BERKE (13. yy) Altın Orda hükümdarı. Altın Orda Devleti’nin ilk Müslüman hükümdarıdır. Cengiz Han’ın torunu, Coci’nin (Çoçi) oğlu, Batu Han’ın kardeşidir. Han olmadan önce Harezm bölgesinde yaşıyordu ve İslam bilginlerinden Şeyh Seyfeddin Baherzî’den etkilenerek Müslüman olmuştu. Berke, 1246’da Güyük Han’ın, 1251’de Möngke (Mengü) Han’ın Moğol tahtına çıkmaları nedeniyle toplanan kurultaylarda bulundu. Bunlardan 1251’deki kurultaya ailenin en yaşlı bireyi olarak başkanlık etti. 1255’te Altın...

Koçi Bey Kimdir, Hayatı, Kısaca Hakkında Bilgi

Koçi Bey. Sultan IV. Murad ve kardeşi Sultan İbrâhim’e sunduğu risâleleri ile tanınan 17. yüzyıl Osmanlı mütefekkiri ve devlet adamı. Asıl adı Mustafa olduğu söylenen Koçi Beyin doğum ve vefât tarihleri bilinmemektedir. Gençliğinde Rumeli’de Görice (Korça-Arnavutluk) kasabasından devşirilerek Enderun Mektebine kabul edilen Koçi Bey, I. Ahmed (1603-1617)den sonra pâdişah olan Sultan IV. Murâd (1623-1640) devrinde hasodaya alındı....