Karamani/Karamanlı Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHMED PAŞA ( ? -1481)Osmanlı sadrazamı. Fatih Kanunnameleri’nin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır.Doğum tarihi bilinmiyor. Konya’da doğdu, 4 Mayıs 1481’de İstanbul’da öldü. Mevlânâ Celaleddin Rumî soyundan Arif Çelebi’nin oğluydu. Konya’da medrese öğrenimi gördükten sonra İstanbul’a gitti. Sadrazam Mahmud Paşa’nm medresesinde müderrislik yaptı. İstanbul’un fethinden sonra divan kâtipliğini de içeren önemli görevlerde bulundu ve 1464’te nişancı, 1478’de sadrazam oldu.Mehmed Paşa’nm...

Anteros Kimdir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Anteros, aşk tanrısı Eros'un karşıtı olan tanrısal varlık. Ares ile Afrodit'in çocuğudur. Seveni baht eden, sevgiye karşılık veren anlamına gelir. Bir diğer yoruma göre ise, katı yürekli ve de duygusuz olan Anteros, doğa dışı sevgileri önleyerek düzeni sağlar. Korkunun ve korkma duygusunun tanrısı olan Phobos ile kardeştir.

Alman Çeşmesi (Tarihi Eserler)

Alman Çeşmesi Tarihi-Eserler-1/alman_emesii" 209" 315" Sultan Ahmet Meydanı’nda, I. Ahmet Türbesi’nin karşısında konumlandırılmış olan Alman Çeşmesi; Alman İmparatoru II. Wilhelm’in  ikinci İstanbul ziyareti anısına bina edilmiş;çeşmenin planı Mimar Spitta tarafından çizilmiş ve çeşme, Mimar Schoele başta olmak üzere Carlitzik ve Joseph Antony’nin de içinde bulunduğu mimari ekiple şekillendirilmiştir. 27 Ocak 1901 yılında II. Wilhelm’in doğum gününde açılışı yapılan,...

Muhsinzade Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografi, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 2 MEHMED PAŞA (1706-1774)Osmanlı sadrazamı. Ayanlık kuruntunu düzenleme çabalan olumlu sonuçlar vermemiştir.İstanbul’da doğdu,4 Ağustos 1774’te Karinâbad’ da (bugün Bulgaristan’da) öldü. Sadrazam Abdullah Paşa’nm oğludur. İyi bir öğrenim gördü. Babasının sadrazam olmasıyla, 1737’de kapıcılar kethudalığma getirildi. 1738’de vezir olarak Maraş valiliğine atandı. İnebahtı, Bender, Adana, Ozi (Silistre), Hotin valiliklerinde ve muhafızlıklarında bulundu. 1749’da ikinci kez Ozi valisi...

Deimos Kimdir, Yunan Mitolojisinde Deimos

Deimos Yunan mitolojisinde, korkunun, dehşetin tecessümü, cismanileşmesi. Ares ile Afrodit'in oğludur. Phobos'un kardeşidir. Savaşlarda Ares ile birlikte bulunurdu.

At-Meydanı Sultanahmet Meydanı (Tarihi Eserler)

Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom olarak bilinirdi. “Hipodrom” At binenlerin, atların meydanı anlamına gelir. Osmanlı döneminde buraya At Meydanı denirdi. Günümüze çok az kalıntıları kalan Bizans devri önemli yapıları ve abideleri Hipodrom çevresinde inşa edilmişti. “Büyük Saray” diye bilinen İmparatorluk Sarayı Hipodromun yanından başlar, aşağılara, deniz kenarına kadar uzanırdı....

Memun (Abbasi halifesi) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 3 MEMUN (786-833)Abbasi halifesi. Dönemi sanat ve düşün etkinlikleri bakımından Abbasiler’in en parlak çağı olmuştur.Adı Abdullah, künyesi Ebu Cafer’dir. 14 Eylül 786’da Bağdat’ta doğdu, 9 Ağustos 833’te Pozantı (Adana’da) yakınlarında öldü. Harun Reşid’in ikinci oğludur. Annesi Soğd asıllı Merâcil adında bir cari-yeydi. Memun’un yetiştirilmesine öbür kardeşleri gibi özen gösterildi. Hadis, fıkıh ve tarih öğrendi. Babasının son halifelik...

Eryks Nedir, Kimdir, Yunan Mitolojisi’nde Yeri

Eryks, Yunan Mitolojisi'nde Afrodit ile Argonaut Boutes'in oğludur. Adını Sicilya'da bir dağa vermiştir. Efsaneye göre Eryks, Herakles'in kaçan bir boğasını almak için ona meydan okur ama onun tarafından öldürülür. Herakles onun krallığına el koymaz ama birgün kendi soyundan birinin oraya gideceğini söyler. Gerçektende ileride onun soyundan gelen bir kişi buraya yerleşerek onun dediğini gerçekleştirmiş olur. Bir başka efsaneye...

Adile Sultan Kasrı Nerededir, (Tarihi Eserler)

Adile Sultan Kasrı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Koşuyolu'nda, bugün Validebağı Sağlık Tesisleri içinde yer alır. Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapının girişine çift kollu görkemli merdivenlerden ulaşılır. Kasrın birinci ve ikinci katlarında büyük orta sofa-salon bulunmaktadır. Giriş, gerek birinci katta, gerekse ikinci katta sahanlığa açılmaktadır. Bu mekânlar, sofadan üç basamak ve...

Adnan Menderes Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 2 MENDERES, Adnan (1899-1961)Türk siyaset ve devlet adamı. Demokrat Parti’nin kurucularındandır, 1950-1960 arasında başbakanlık yapmıştır.Aydın’da doğdu, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’ nda öldü. Babası İbrahim Ethem Bey İzmir’in tanınmış ailelerinden Kâtipzadeler’dendi. Annesi Muhalefete Tevfika Hanım Aydın’ın büyük toprak sahibi ailele- rinden Hacıalipaşazadeler’in kızıydı. İzmir İttihat ve tutumu Terakki İdadisi’nde, Kızılçullu Amerikan Koleji’nde okudu. Öğrenimi sürerken 1916’da askere...

Harmonia Ne Demek, Kimdir, Yunan Mitolojisinde Yeri

  Harmonia, Yunan mitolojisindeki çift soylu karakterlerden birisidir. İlk efsanede Afrodit ve Ares'in, ikincisinde ise Zeus ve Elektra'nın kızı olarak gösterilir, yani ilk efsanede Thebai krallığından, ikincisinde ise Dardanos soyundan gelmektedir. Ama her ikisinde de değişmeyen şey, Kadmos'un eşi olmasıdır. Thebai efsanesinde bu güzeller güzeli kıza verilen üstün hediyelerden bahsedilir; birisi Kharitlerin dokuduğu elbise, ötekisi ise zarif...

Ayasofya Camii (Müzesi) Tarihi Eserler

Ayasofya (Yunanca: Αγιά Σοφιά, tam adı: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Latince: Sancta Sophia ya da Sancta Sapientia), Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından M.S. 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür ve günümüzde müze olarak...

I. Mervan Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MERVAN I (620-685)Emevi halifesi. Emevi hanedanının Mervani kolunun kurucusudur.Mervan b. el-Hakem Mekke’de, bir söylentiye göre de Taif’te doğdu, 7 Mayıs 685’te Şam’da öldü. Doğum tarihi tartışmalıdır. 61/' ya da 618’de doğduğunu ileri sürenler de vardır.Büyük amcası halife Osman’ın kâtipliğini yaptı. 656’da Osman’ın öldürülmesi olayında, amcasını büyük bir çabayla korudu ve ağır yaralar aldı. Cemel vakasına katıldı. Ayrıca bu savaşta...