Arkeoloji Müzesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

tarihi_eserler_4/arkeoloji_muzesi_1" 294" 200" Arkeoloji Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıdır.1887 ve 1888 yılları arasında arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından yapılan ve dönemin en büyük keşfi olarak kabul edilen, Sidon (Sayda Lübnan) Kral Nekropolü Kazısı’ndan Istanbul’a getirilen,...

Mehmed Emin Rauf Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHMED EMİN RAUF PAŞA (1780-1860)Osmanlı sadrazamı. II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde beş kez toplam on beş yıla yakın sadrazamlık yapmıştır.İstanbul’da doğdu, 29 Mayıs 1860’ta aynı kentte öldü. Çavuşbaşı Said Efendi’nin oğludur. Özel öğrenim gördükten sonra Sadaret Mektubî Kalemi’ne girdi. 1806’da serhalife, 1807’de sadaret mektupçusu, Haziran 1811’de rikâb-ı hümâyun defterdarı, Ocak 1814’te başdefterdar oldu. 1815’te çıkan Yeniçeri ayaklanmasını önlemekte yetersiz...

Zeus Kimdir, Hakkında Bilgi

Yunan mitolojisinde Yunanlıların en büyük tanrısı, tanrıların tanrısı, Kronos ile Rea'nın oğlu, Hera'nın kardeşi ve kocasıdır. Zeus, gökle ilgili doğal güçlerin tümünü kişilendiren varlıktır. Işık, aydınlık, bulut, gök gürlemesi, şimşek ve yıldırım, Zeus'un egemenliği altındadır. Homeros, Zeus'a "tanrılar ve insanların babası" adını verir. Tanrıça Rea, Zeus'u doğurduğu zaman, çocuklarını ana karnından çıkar çıkmaz ...

Augustus Tapınağı (Tarihi Eserler)

Augustus Tapınağı Tarihi-eserler-3/augustus tapinagi_1 Eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi olan Augustus Tapınağı Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğindedir. Augustus Tapınağı, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. M.Ö. 25 yılından sonra, Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galat hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru...

Mizancı Murat Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 2 MEHMED MURAD (1854-1917)Osmanlı gazeteci ve siyaset adamı. Bir süre Jön Türk hareketinin önde gelen kişileri arasında yer almıştır.Huraki’de (bugün Dağıstan'da) doğdu, 15 Nisan 1917’de İstanbul’da öldü. İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı. Ortaöğrenimini Timurhan Şura ve İstavropol’da tamamladı. Rus eğitim sistemiyle uyuşamaması ve Dağıstan’da gittikçe artan Rus baskısı karşısında 1873’te İstanbul’a kaçtı. Hariciye Nezareti matbuat kalemine girdi....

Afrodit Nedir, Ne Demektir, Ne Tanrısı, Mitolojide Afrodit

Afrodit ya da Aphrodite (Yunanca Ἀφροδίτη) Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür. Afrodit'in doğumu üzerine iki efsane vardır. Homeros tanrıçanın Zeus ile Okenos kızı Dione'den doğduğunu söylerken, Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söyler. Kronos, kral babası Uranos'u devirirken, bir orakla babasının cinsel organı keser. Kesilen organ denize düşer ve oluşan köpüklerden Afrodit doğar. Aphrodite...

Artemis Tapınağı (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler-3/artemis_tapinagi_2" 255" 180" Efes Artemis Tapınağı Artemis Tapınağı, (Yunanca: Artemision; Latince: Artemisium) aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Efeslilerin ilk yerleşimlerinin bu tapınağın olduğu yerde bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra bir depremle yıkılması üzerine Roma İmparatorluğu’nun yardımı ile Efesliler tapınağı yeniden ve daha gösterişli bir biçimde inşa etmişlerdir. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Efes Artemis Tapınağı’nın...

Öküz Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHMED PAŞA (1557-1619)Osmanlı sadrazamı. Mısır valiliği sırasında başarılı çalışmalar yapmıştır.İstanbul’da doğdu, 1619’da Haleb’de öldü. Kara, Öküz, Kulkıran lakaplarıyla da bilinir. 1568’de alındığı Enderun’da eğitimini tamamladıktan sonra sarayda silahdarlık yaptı. 1607’de Mısır’a vali olarak atandı. Burada önce halktan haksız alınan vergileri kaldırdı. Bu vergilerden pay alan askerlerin ayaklanmasını şiddet kullanarak bastırdı. Mısır’da düzeni ...

Eros Nedir, Ne Demektir, Eros Ne Tanrısı, Hakkında Bilgi

Yunan mitolojisinde Eros, aşk, seks ve şehvet tanrısıdır. Bazen doğurganlık tanrısı olarak da tapılan Eros, erotik gibi kelimelerin de kökünü oluşturur. Eros, genelde Afrodit'le beraber anılır ve Dionysus gibi bazen Eleutherios yani kurtarıcı olarak görülür. Geleneklere göre, Afrodit kadınların erkeklere olan aşkını temsil ederken Eros esasında erkek için olan aşkın temsilcisiydi. Hesiod'un genel olarak kabul gören theogonisine göre Eros,...

Ankara Kalesi (Tarihi Eserler)

Ankara Kalesi Tarihi-eserler-3/ankara_kalesi_eski" 205" 198" Ankara'da bulunan Kale, ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Romalılar, Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından onarımdan geçirilmiştir.Kale yapısında...

Defterdar Sarı Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 2 MEHMED PAŞA ( ? -1717)Osmanlı devlet adamı. Toplam yedi yıla yakın başdefterdarhk yapmış, Osmanlı Devleti’nin siyasal ve toplumsal durumunu inceleyen yapıtıyla tanınmıştır.Doğum tarihi bilinmiyor, İstanbul’da doğdu, Nisan 1717’de Kavala’da öldü. Medrese öğrenimi gördükten sonra 1671’de Ruznamçe-i Evvel kalemine girdi. 1686’da defterdar mektupçusu, daha sonra masraf emini oldu. 1698’de başdefterdarlığa getirildi. 1700’de azledildikten sonra 1702 yılı...

Aeneas Kimdir, Destanı Nedir, Hakkında Bilgi

Aeneas (Eski Yunanca Αἰνείας, Aineias, Latince Aeneas), Kral Ankhises ile Aphrodite'nin oğlu ve Troia kahramanlarından biridir. Latin şairi Vergilius'un şaheserinin konusu oldu ve bu Anadolulu prens, Roma'nın milli kahramanı ve imparator Augustus'un atası sayıldı. Truva düştükten sonra şehirden kaçıp yeni bir yurt arayan Truvalıların önderlik etti. Önce sağ kurtulanlarla beraber Kaz Dağı'nın güneyindeki Antandros(Altınoluk) kentine gelip burdan gemi ile denize...

Anadolu Hisarı (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler2/anadolu_hisariiii" 302" 229" Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı; İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde, Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir. Yıldırım Bayezid Hanın İstanbul Boğazının en dar yerinde yaptırdığı ilk hisar. Göksu deresi ile deniz arasında kireç ve şist katmanlarından meydana gelen tepenin üzerindedir. Eski kaynaklarda “Güzelhisar, Güzelcehisar, Yenihisar, Yenicehisar, Akhisar” isimleriyle de zikredilmektedir. Bizans’a Karadeniz yoluyla...