Conrad Hilton Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HILTON, Conrad (1887-1979) ABD'li işadamı. Hilton oteller zincirinin kurucusudur. 25 Aralık 1887’de New Mexico Eyaleti’nde San Antonio’da doğdu, 3 Ocak 1979’da California Eyaleti’nde Beverly Hills’te öldü. İki yıl New Mexico Madencilik Okulu’nda öğrenim gördükten sonra, oldukça büyük olan evlerini hana dönüştürerek gezgin satıcılara yatak kiralayan babasının yanında çalışmaya başladı. 1913’te, San Antonio’daki New Mexico Devlet Bankası’na kasiyer olarak girdi. 1918’de babasının...

Charles W. Hart Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HART, Charles William (1905-1976) Avustralya asıllı ABD’li antropolog. Türkiye’de sosyal antropolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Avustralya’da Melbourne’da doğdu, ABD’de öldü. Sydney, Chicago ve Londra üniversitelerinde iktisat öğrenimi gördü. Doktora çalışmasını Ingiltere’ de ünlü antropolog Radcliffe-Brown’un yanında tamamladı. London School of Economics’te, Toronto ve Wisconsin üniversitelerinde antropoloji dersleri verdi. 1948-1953 arasında American Anthropologist dergisini yönetti. 1953’te ABD vatandaşı oldu. 1958-1959 yıllarında Uygulamalı Antropoloji...

Marcus Garvey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GARVEY, Marcus M. (1887-1940) Jamaikalı eylem adamı. Afrika milliyetçi hareketinin önderlerindendir. 17 Ağustos 1887’de Jamaika’da St. Ann’s Bay’de doğdu, 10 Haziran 1940’ta Londra’da öldü. 14 yaşına kadar okula devam edebildi. Daha sonra bir basımevinde çırak olarak çalışmaya başladı. 1903'te Kingston’ a giderek Jamaika’daki ilk sendika olan Matbaacılar Sendikası’nın kurulmasına öncülük etti. Daha sonra Watchman adlı bir dergi yayımladı. 1910’da Orta Amerika’yı dolaştı....

Giuseppe Piazzi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PIAZZI, Giuseppe (1746-1826) İtalyan astronomi bilgini. Değerli bir yıldız kataloğu hazırlamış ve ilk kez küçük gezegenlerden birini gözlemleyerek adlandırmıştır. 16 Temmuz 1746’da Ponte in Valtellina’da (bugün İsviçre’de) doğdu, 22 Temmuz 1826’da Napoli’de öldü. 18 yaşındayken girdiği bir Katolik .tarikatının Milano ve Roma’daki okullarında tanrıbilim, felsefe ve matematik öğrenimi görüp, uzun yıllar çeşitli okullarda matematik öğretmenliği yaptıktan sonra, 1780’de Palermo Akademisi’nin yüksek...

Ludwig Boltzmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLTZMANN, Ludwig (1844-1906) AvusturyalI fizikçi. Termodinamiği Newton kuramlarına göre hareket eden atomların istatistiksel mekaniğine indirgemiş, zamanın akış yönü ile ilgili H- kuramını önermiştir. 20 Şubat 1844’te Viyana’da doğdu. Linz’de başladığı eğitimini Viyana Üniversitesinde, kendi adıyla anılan ışıma kuramını geliştiren Josef Stefan’ın asistanı olarak sürdürdü. 1867’de doktorasını tamamlayınca Stefan’ın önerisi üzerine Maxwell’in elektrodinamik kuramıyla ilgili çalışmalarını incelediğinde, 19.yy’ın en önemli fizikçilerinden biri...

Hermann Oberth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OBERTH, Hermann Julius (1894 – 28 Aralık 1989) Alman fizik bilgini. Roket teknolojisinin kuramsal öncülerindendir. 25  Haziran 1894’te Transilvanya bölgesindeki Hermannstadt’ta (bugün Romanya’nın Sibiu kenti) doğdu. Münih Üniversitesi’nde görmekte olduğu tıp öğrenimini yarıda bırakarak Avusturya-Macaristan ordusunda I. Dünya Savaşı’na katılan Oberth savaştan sonra, Münih, Göttingen ve Heidelberg üniversitelerinde fizik ve matematik öğrenimi gördü. 1925’te Mediaş’ta (bugün Romanya’da) lise öğretmenliği yapmaya başladı....

Richard Cobden Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

COBDEN, Richard (1804-1865) İngiliz sanayici, siyaset adamı. Serbest ticaret hareketinin önderidir. 3 Haziran 1804’te Sussex’te Midhurst yakınlarında doğdu. 2 Nisan 1865’te Londra’da öldü. Yoksul bir çiftçinin oğludur. Düzensiz ve kısa süreli bir okul eğitiminden sonra Londra’da amcasının ambarında çalışmaya başladı. 1828’de patiska ticaretine başlayan Cobden, 1831’de bir tekstil fabrikası açtı. Kısa zamanda zengin oldu, bu parayla Fransa, Ingiltere, Almanya, İsviçre, Birleşik...

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MUSTAFA NECATİ (1892-1929) Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur. İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukatlığa başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenlik, 1915-1918 arası Şark İdadisi’nde yöneticilik, Demiryolları’nda hukuk danışmanlığı yaptı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir Cephesi’ndeki milli çetelerle birleşerek Kuvâ-yı Milliye komutanlığında...

Gülük/Külük Camii, Külliyesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

Gülük/Külük Camii ve Külliyesi. Kayseri'de ilk kuruluşu Dânişmendli dönemine ait külliye. Kayseri'de kendi adıyla anılan mahalle­de bulunan külliyede cami. medrese, ha­mam ve çeşme yer almaktadır. Cami, medrese ve hamamın, Kayseri'nin Dâniş­mendli başşehri olduğu 1135 -1142 yılla­rında Melik Nizâmeddin Yağıbasan tara­fından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Ca­minin kuzeydoğu köşesindeki taçkapıda. I. İzzeddin Keykâvus zamanında 607'de (1210) Yağıbasan'ın torunu Atsız Elti Ha­tun tarafından onarıldığını...

Şecer-üd-Dürr Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ŞECERÜ’D-DÜRR ( ? -1257) Memlûk sultanı. Memlûkler’in Bahri kolunun ilk kadın hükümdarıdır. Doğum yılı ve yeri bilinmiyor. 18 Nisan 1257’de Kahire’deki Kal’a-i Cebel’de öldü. Türk soyundan Abdullah adlı birinin kızıdır. Eyyubiler’in yedinci meliki Salih Necmeddin Halil’in cariyesidir. Halil isimli çocuğu olduktan sonra onunla evlendi. Şecerü’d-Dürr (inci ağacı) kocasının saltanatı süresince (d. 1240-1249) devlet yönetiminde etkili oldu. Melik Salih 23 Kasım 1249’da...

Arslan Başer Kafaoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Aslan Başer KAFAOĞLU, maliyeci, yazar (Yozgat 1928 - Çanakkale 28 Temmuz 2011). Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda, İstanbul Defterdarlığı’nda hesap uzmanı (1950), Maliye’de bütçe ve malî kontrol genel müdür muavini (1961) olarak çalıştı. Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanlığına (1962), Türkiye Petrolleri A. O. müşavirliğine atandı (1963-1966). Bu yıllarda Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını ve özellikle petrolü devletin işletmesi için açılan kampanyaya...

Mukanna Kimdir, Hayatı, Mukanna İsyanı, Hakkında Bilgi

Mukanna el-Horasani (ö. 161/778 ) Abbasîler devrinde Mâverâünnehir'de peygamberlik ve İlâhlık iddiasıyla ortaya çıkan isyancı. Adı Atâ, Hakîm, Hişâm b. Hakîm ve Hâşim b. Hakîm olarak kaydedilmektedir. An­cak Abbâsîler'le giriştiği savaşlarda taraf­tarlarının kendisinden "Ey Hâşim, bize yar­dım et!" diye niyazda bulunmalarından adının Hâşim olduğu anlaşılmaktadır. Şa­şılığını yüzüne örttüğü yeşil bir örtü (kına1) veya altın bir peçe ile gizlediği için "Mukanna'"...

Ahmet Recai Seçkin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Recai SEÇKİN, yargıç, Yargıtay başkanı (İstanbul 1911-Ankara 1972). İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1934) ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ni (1936) bitirerek hukuk doktoru oldu (1939). İzmir Ticaret Mahkemesi başkanlığına (1944), Yargıtay Ticaret Dairesi üyeliğine atandı (1952). 1960’ta Yargıtay başkanlığına getirilen, bir ara da Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı (1960-1965) yapan Seçkin daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1966) seçildi. Seçkin bu görevleri sırasında...