Roma Mitolojisinde Vesta (Roma Mitolojisi)

Vesta, Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıydı. Mitolojiye göre babası tanrı Saturnus (Yunan mitolojisinde Kronos) annesi ise ocağın ve ailenin tanrıçası Ops'du. Yunan mitolojisindeki Hestia'ya denkti. Belirli bir kişiliği olmadığı gibi, mitlerde hiç yer almamış, hiç betimlenmemiştir; kutsal alev onun esrarlı varlığı idi. Bu Forum Romanumda Vesta tapınağında bulunan kutsal alev tapınağın rahibeleri, yani Vesta bakireleri...

ROMA Mitolojisi

pegasus_from_water.jpg" border="0" align="left" />

Roma Mitolojisinde Tanrıçalar (Roma Mitolojisi)

"Roma mitolojisi, Roma tanrıları, Tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz." Roma tanrılarının yaratılış hikayeleri olabilir ama onlar yaşlanmazlar. Tanrılar nerdeyse tüm hastalıklara dirençlidir. Ayrıca görünmez olabilir, uzak zamanları çok kısa zamanda seyahat edebilir, haberleri olup olmadan insanlarla konuşabilirler. Her tanrının ayrı bir...

Roma Tanrıları (Roma Mitolojisi)

zeust.jpg" border="0" align="left" />

Antik Romalılar Din ve Özellikleri (Roma Mitolojisi)

M.Ö 4 yüzyıl ortalarından sonra kararlı bir biçimde büyümeye başlayan Roma Devleti Büyük İskender İmparatorluğu’nun parçalanışı sürecinde Roma Devleti bütün İtalya’yı tek bir siyasal çatı altında toplamayı başarı. İlk başta küçük olan Roma Devleti ; M.Ö. 200 de Batı Akdeniz’e M.Ö. 168 de bu defa Doğu Akdeniz’e egemen olurken dönemin “ dünya devleti ” oldu.Daha sonra bütün Anadolu da...

Hüseyin İbn-i Hasan Konevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hüseyin İbn-i Hasan Konevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hicri sekizinci asrın riyaziyecilerinden olup 833 (1430) tarihinde te’lif ettiği (Ravzatü’l-Müneccimin) ismindeki...

Nesai kimdir? hayatı eserleri ve süneni hakkında bilgi

Nesai kimdir? hayatı eserleri ve süneni hakkında bilgi: Kütüb-ü sitte adı verilen hadis mecmualarının beşincisinin müellifi. Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Bahr...

Christopher Hill Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HİLL, Christopher (1912 – 23 Şubat 2003) İngiliz, tarihçi. 1640 İngiliz Devrimi ve 17.yy tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. John Edward Christopher Hill, 6 Şubat 1912’de...

pirimidin nedir

Nükleik asitler 1868 yılında isviçreli bilimadamı Friedrich Miescher tarafından balık spermleri ve akvaryuvarlar üzerindeki çalışmaları sırasında keşfedilmiştir.F. Miescher çalışmaları sırasında akyuvar ve balık sperm...

Ahmet Cevdet Oran Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ORAN, Ahmed Cevdet (1862-1935) Türk, gazeteci. 1894’te kurduğu ikdam gazetesini 1926’ya değin yayımlamıştır. İstanbul’da doğdu, 27 Mayıs 1935’te Ankara’da öldü. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. Mülkiye...