Ebu Simbel (Mısır Mitolojisi)

Ebu Simbel (Arapça: أبو سنبل ya da أبو سمبل), Güney Mısır'da bulunan antik tapınak.Ramses-II, Nubya'daki isyancıları bastırmak için yaptığı sefer sırasında bir fili takip ederek Ebu Simbele ulaşır. Ramses, buraya iki tapınak yapmaya karar verir.Büyük tapınak dağın içi oyularak, 20 yıldan uzun sürede tamamlanır. Kapısında 4 dev boy Ramses heykeli vardır. Küçük tapınak kraliçe Nefertari ve tanrıça Hathor a...

Aker (Akar) Mısır Mitolojisi Tanrıları

aker.png 93 184 Aker(aynı zamanda Akar'da denir)Mısır mitolojisinde Ufuk çizgisinin tanrılaştırılmış halidir.Aker'in görevi güneşi ayarlamak ve yükseltmektir.Aker'e yardımcı olan bir tanrı topluluğu vardır bunlar Akeru olarak isimlendirilir.Ufuk çizgisi olarak, Aker günler arasında ki sınırın(geçişin) sembolü olarak da görülür.Güneşin zirveye ulaşmasından itibaren Burçlar kuşağında ki Aslan burcunda bulunan başlar daha sonraları dün (mısır dilinde SEF) ve bugün (mısır dilinde Duau)...

Apis (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

apis.png 81 251 Eski Mısır' da tapılan canlı hayvanlar olmuştur. Verimlilik bereket tanrısı olarak bilinen Apis'tir. Bunların en başlıcası ve tanınanı olan Apis(Hapi) Öküzü'dür. Apis Öküzü başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan, beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküzdü. Kültünün merkezi Memphis’tir. Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil, sağ yanında bir hilal, dili üzerinde ise...

Bastet-Bast (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

Bast (Bastet, Baset, Ubasti veya Pasht olarakta bilinir),Kedilerin koruyucusu olarak bilinen Mısır mitolojisindeki tanrıçalardan biridir. Kültünün merkezi bir delta şehri olan ve tarihçi Herodot'un vakayinâmelerinde yer bularak tanınan Per-Bast (Yunanca: Bubastis, çağdaş Zagazig'in yakınları) olan ana kedi tanrıça, Bast, antik tanrıçalardandı ve en azından İkinci Hanedan'dan beri tapınılmaktaydı. Kült merkezi Par-Bast'ta yapılan kazılarda mumyalanmış kutsal kedilerden oluşan bir mezarlık...

Mısır Tanrıları (Mısır Mitolojisi)

AMEN (Amon,Amun,Ammon,Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.Teb'in baş tanrısıdır.Eşi Ame -net'le birlikte ilk tanrılardan biridir.Kutsal hayvanları kaz ve koçtur.Orta Krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu.18.Hanedan'dan itibaren Tanrıların Kralı oldu.Ünlü Amen tapınagı Karnak,dünyanın en büyük dinî yapısıdır.Yeni Krallık boyunca Amen'in eşi Mut olarak kabul edildi.Bu ikilinin çocuğu Ay tanrısı olarak bilinen...

Ra Güneş Tanrısı (Mısır Mitolojisi)

Ra, Eski Mısır  Mitolojisi'nin  en önemli tanrılardan biriydi. Her şeyin başlangıcıydı, ölümsüzlük tanrısı, yeryüzü ve gökyüzünün yaratıcısı. Ra aynı zamanda kendi kendisini  yaratan ilk canlı varlık olduğuna inanılırdı. Ra ya da Re, bütün Mısır  tanrılarının içinde en önemlisiydi. Başlangıçta sadece engin okyanus 'Nun' vardı.

Ammut (Andjety) Mısır Mitolojisi Tanrıları

Andjety ya da daha bilinen ismiyle Ammut, Mısır'ın dişi iblisiydi. "Kalp yiyen", "hırsla hiyen" diye de bilinir, ölümden sonra eğer ölen kişinin kalbi iyiliğin tüyünden ağır çekerse kişinin kalbini yer ve onu cezalandırırdı. Bu da bir Mısırlı için var oluşun sonudur.Vücut olarak bir timsahın başına bir aslanın ön gövdesine ve bir hipopotamın arkasına sahipti (Mısır'ın bütün kızgın ve haşin...

Anubis (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

anubis.jpg 93 347 Anubis, Mısır Mitolojik inancına göre mumyalama tanrısı olarak bilinir.

Mısır mitolojisi Varoluş Ölüm ve Monoteistik Dönem

Mısır mitolojisi ve Mısır dini Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin yükselişinden önce, yaklaşık 3 bin yıldan uzun bir süre Mısır'daki insanların inançlarının ve dini uygulamalarının bütünüdür.

Kom Ombo Tapınağı (Mısır Mitolojisi)

Kom Ombo Tapınağı, güney Mısır'ın Kom Ombo kasabasında bulunmakta, Nil ırmağı kıyısında bulunan bir Eski Mısır tapınağıdır. M.Ö. 2. yüzyılda Ptolemaios Hanedanı döneminde yapılmıştır. Tapınağın bir yanı timsah tanrı Sobek'e, öbür yanı ise şahin tanrı Haroeris'e adanmıştır. Haroeris aynı zamanda Büyük Horus olarak da bilinir. Tapınağın mimari yapısı alışılagelmişin dışındadır, çünkü tapınaktaki her şey ana eksen boyunca simetrik olarak...

Buto (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

buto.jpg 69 292 Buto, (Uatchit, Udjat, Wadjit, Edjo olarakta bilinir) Uatchit de Nil Deltası'nda bir kobra tanrıça idi. Zaman içinde o Aşağı Mısır'ın tamamında tanınmış bir koruyucu haline geldi. Bu nedenle o rutin Yukarı Mısır, Nekhebet tanrıçasına bağlanmıştır. Birlikte, İki ülke, bir birleşik Mısır sembolleri olarak sanatın birçok parçalarında yer aldı.Buto, sadece Mısır değil, kral'ın da saldırgan bir savunucusu...

Amon (Mısır Mitolojisi Tanrıları)

Amon, (aynı zamanda Amun, Amoun olarakta yazılan, Amin ve nadiren Imen veya Yamun, Yunan Ἄμμων Ammon ve Ἅμμων Hammon) olarakta bilinir.