Görsel Yok

Nihilist Sosyologlar

26 Ekim 2017 sosyolog 0

Nihilizm Temsilcileri Nihilist Sosyologlar Nihilist düşünce yapısı, tarih sahnesine Rusya ile çıktı. Fakat asıl yükselişini, Friedrich Nietzche ile yakalamıştır. Nietzche teorik olarak Nihilist bir felsefeci […]

Görsel Yok

Yapısalcılık Nedir?

4 Temmuz 2017 sosyolog 0

Yapısalcılık Batı dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Ferdinand de Saussure’ün […]

Görsel Yok

Postmodernizm Nedir?

4 Temmuz 2017 sosyolog 0

Postmodernizm Nedir? Postmodernizm, modernizmin sonrası ya da ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve […]

Görsel Yok

Varoluşçuluk Nedir?

4 Temmuz 2017 sosyolog 0

Alm. Existenzialismus, Fr. existentialisme, İng. existentialism  Varoluşçu felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşılara verilen ad. Başlıca temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Merlaeu-Ponty, […]