Rol Dağıtımı

  Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için o toplumda belli bir rol yapısı ve rol farklılığının bulunması gereklidir. Roller toplumun üyeleri tarafından ortaklaşa kabul görmüş, herkesçe bilinen ve amaç edinilmiş davranış faaliyetlerinin toplamıdır. Bir yandan farklı sosyal ilişkileri diğer yandan bütünleşmiş ilişkilerin belli bir toplamını ifade ederler. Buna göre sosyal grubu “sosyal roller sistemi” olarak tanımlayabiliriz. Sosyal grubun oluşumunda ferde bir...

Statü Farklılaşması

  Bir toplumun belli bir sosyal yapıya sahip olabilmesi için tolumu oluştura şahısların o toplumda belli bir statüsünün bulunması gerekir. Bu toplumun sistem özelliğinin gereğidir. Karşılıklı davranış olgusu içinde bulunan en az iki şahsın her birisinin davranış modelleri içindeki yeri ve durumu o şahısların pozisyonunu, bu pozisyona bir değer atfedilmesi de statülerini meydana getirir. Böylece statünün hareketli yanı rolü ve...

Meşruiyet

Bir toplumun statüye dayalı hiyerarşi düzeni meşruiyetini ispat etmiş olmalıdır. Meşruiyet, bir toplumda mevcut sosyal düzenin temel normlarına dair bir karşılıklı sözleşme ve uzlaşmanın var olması demektir. Diğer bir ifade ile, toplumun sosyal ve politik problemlerini çözmede toplumda mevcut tek tek gruplar içinde ve gruplar arasında, ortak bir kabul veya inancın bulunmasıdır. Meşruiyet aynı zamanda değer atfedici bir özellik...