Nüfus

  Her toplumun kendini muhafaza için bir insan rezervine (nüfusa) ihtiyacı vardır. Bunun için de belli bir ölçüde heteroseksüel davranış (karşı cinsle cinsel ilişki) şarttır. Her ne kadar doğum, büyüme ve ölümün biyolojik çerçevesi, belli bir özgül ağırlıkla birlikte dinamik bir süreç ise de, her toplum bu süreci spesifik olarak elde eder ve çok çeşitli şekillerde değiştirir.Her toplumda belli bir...

Üretim Sistemi

  Toplumlarda beşeri hayat şartlarının gelişmesi ve bununla bir kültürel ihtiyaç sisteminin kurulması ile mesela, tatmin araçlarının tesisi ile, fonksiyonel bir zorunluluk olarak belli bir üretim (iktisat) sistemi ve buna bağlı olarak gerekli bir teknolojiye sahip olunur. Her toplumun coğrafi ve tarihi durumu bu şartları farklı şekilde aktüelleştirir. Kültürel (tarihi olarak olgunlaşmış) ihtiyaç sistemi ve bununla ilgili tatmin araçları geliştirmek...

Rol Dağıtımı

  Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için o toplumda belli bir rol yapısı ve rol farklılığının bulunması gereklidir. Roller toplumun üyeleri tarafından ortaklaşa kabul görmüş, herkesçe bilinen ve amaç edinilmiş davranış faaliyetlerinin toplamıdır. Bir yandan farklı sosyal ilişkileri diğer yandan bütünleşmiş ilişkilerin belli bir toplamını ifade ederler. Buna göre sosyal grubu “sosyal roller sistemi” olarak tanımlayabiliriz. Sosyal grubun oluşumunda ferde bir...