Görsel Yok

Çeşitli Toplum Tipolojileri

29 Kasım 2013 sosyolog 0

  Sosyologlar ve antropologlar insan, toplum ve kültürleri tanımlama ve onları belli ideal tiplere göre tasnif etme gayretleri çerçevesinde değişik kriterler geliştirmişler ve çok sayıda […]

Görsel Yok

Sosyal Değişme Sürecinde Toplum

29 Kasım 2013 sosyolog 0

  Sosyoloji öncelikle endüstri toplumunun bilimidir. Dolayısıyla en-düstri toplumuna doğru ve endüstri toplumunda olan evrilme, yani değişme sürecinin analizi sosyolojinin temel konusudur. Her değişme ‘sancılı […]