Görsel Yok

Meşruiyet

27 Kasım 2013 sosyolog 0

Bir toplumun statüye dayalı hiyerarşi düzeni meşruiyetini ispat etmiş olmalıdır. Meşruiyet, bir toplumda mevcut sosyal düzenin temel normlarına dair bir karşılıklı sözleşme ve uzlaşmanın var […]

Görsel Yok

Haberleşme Sistemi

27 Kasım 2013 sosyolog 0

Bir toplumun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üyeleri ve grupları arasında belli bir haberleşme sisteminin bulunması gerekir. Grup hayatının sürekliliği insanlar arasındaki fikir, düşünce, kanaat ve […]

Görsel Yok

Sosyal Grup ve Toplum

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Sosyolojinin önemli meselelerinden biri de fert ve toplum arasındaki ilişkileri belirlemek ve açıklamaktır. Yapılan mikro sosyolojik araştırmalarla fert ve küçük gruplar arasındaki ilişkiler basit […]

Görsel Yok

Toplum Tanımları

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Sosyoloji, kendisine inceleme alanı olarak “toplum”u seçen bir bilimdir. Benzetmek gerekirse onun on ikideki hedefi toplumdur. Bu nedenle öncelikle açıklaması gereken toplum kavramıdır. Demek […]