Görsel Yok

POSTMODERN KENTİ KURAMSALLAŞTIRMAK

11 Haziran 2014 sosyolog 0

Postmodern kent üzerine tartışmalar sık sık “Los Angeles Okulu” ile bağlantılıdır. Edward Soja bu yaklaşımın en bilindik temsilcisidir. Soja, mekân ve toplum arası ndaki ilişki […]

Görsel Yok

TARİHÎ KENT ÇALIŞMALARINDA KENT KAVRAMI

11 Haziran 2014 sosyolog 0

Tarihî kent çalışmalarında kent kavramı Değişik dillerde benzer anlamlar çağrıştıran “kent” sözcüğü, kent kavramına ve kent tarihine ilişkin ipuçları vermektedir. Bu anlam en başta “uygarlık”la […]