Kentsel uygarlıkların kökenini ve özellikleri

Tarihte kentleşmenin kökleri yaklaşık 10.000 yıl kadar geri gitmektedir. Erken dönem Antik kentler; Orta Doğu’da (Mezopotamya, Mısır) yaklaşık MÖ 6000 yıl önce, Hindistan’da İndus Vadisi, Çin’de, Girit şehirlerinin Minos uygarlığında yaklaşı k MÖ 4000 yıl kadar önce ve Meksika’da yaklaşı k MÖ 2300 yıl öncesine dayanmaktadır. Antik kentler, politik imparatorlukların kilit noktaları ydılar. Antik kentler ibadet amaçlı tapınaklar, ticaret amaçlı pazar meydanları ve eğlence amaçlı tiyatrolardan oluşan kamusal mekânlarla...

TARİHÎ KENT ÇALIŞMALARINDA KENT KAVRAMI

Tarihî kent çalışmalarında kent kavramı Değişik dillerde benzer anlamlar çağrıştıran “kent” sözcüğü, kent kavramına ve kent tarihine ilişkin ipuçları vermektedir. Bu anlam en başta “uygarlık”la ilişkilidir.Arapça’da kentin karşılığı “medine”, kentli sözcüğünün karşılığı, “medeni” ve uygarlığın karşılığı medeniyettir. Latincede kent sözcüğünün karşılığı “cite”, İngilizcede “city” olmuştur. Kentlinin karşılığı “civil (ized)”, uygarlığın karşılığı “civilisation” dur. Fransızcada da kent ve kentten türetilmiş sözcüklerde benzer anlamlar vardır: Cité (kent),...

Kentlerin Kökeni ve Tarihi

Toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak kent, dünyevi olanı kutsal olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda da onun yapısını oluşturduğu bir mekân görünümüyle karsımızaçıkar. Kentleşmenin altı bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihî süreç içinde yer aldı- ğı ve kesintisiz bir gelişmenin ürünü olarak günümüze kadar...