Görsel Yok

MODERN TOPLUMLARINDA DİN

29 Ocak 2015 sosyolog 0

MODERN TOPLUMLARINDA DİN Modem sınai/kent ortamlarında dinin konumunu doğru şekilde 5 yorumlayabilmek Aslında din ile ilgili bütün bu tartışmalar kapitalist bir sistem içerisinde ve sı­naî/kent […]

Görsel Yok

GELENEKSEL DİN OLGUSU

29 Ocak 2015 sosyolog 0

GELENEKSEL DİN OLGUSU Geleneksel din kavramı yukarıda genel olarak söz konusu edilen din gelenek iliş­kisinin ötesinde kategorik bir durumu ifade etmektedir. Özellikle 19. yüzyıl sonra­sında […]