Görsel Yok

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

29 Ocak 2015 sosyolog 0

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Din sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişimi genel olarak sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimiyle aşağı yukarı aynı tarihe sahiptir. O yüzden sosyolojik […]

Görsel Yok

Kutsal ve Din Dışı

29 Ocak 2015 sosyolog 0

Kutsal ve Din Dışı Kutsal kavramı Durkheim’in bütün toplumları incelerken baz aldığı kavramlardan biridir. Ona göre bütün toplumlar her şeye “kutsal” ve “din dışı” şeklinde […]

Görsel Yok

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMI

29 Ocak 2015 sosyolog 0

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMI Dinin genelgeçer tammmm ötesinde sosyolojik tanımını yapabilmek. Din olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yaygın ve eski bir davranış örün- tüsüdür. Ancak dinin […]