Din Sosyolojisinin Bilimler Sınıflamasındaki Konumu

Çağlar boyunca, gerek İslâm düşünürleri arasında, gerekse Batı bilim dünyasında bilimlerin sınıflaması, her birinin kendine özgü yaklaşım biçimlerine göre yapılmıştır. Bu yüzden, farklı ölçütlere göre, birçok “Bilimler Sınıflaması” dan (tasnifi) söz edilebilir. Bütün bu sınıflamaların değerlendirilmesi konumuz dışındadır. Bilim dalımızın, bilimler arasındaki konumunu belirleyebilmek için, çağımızda bilim alanında yadırganmayan bir sınıflamaya göre, bilimleri üçe ayırmak mümkündür: 1. Doğa Bilimleri (Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimler: Fizik, Kimya,...

Taklitten Ari Sosyolojisi Ve Din Sosyolojisi İnşasının İmkan Ve Sorunları Sempozyumu

  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, sempozyumda yaptığı konuşmada, Sivas'ın önemli bir maneviyat merkezi olduğunu belirterek, kentin inanç turizmi açısından oldukça zengin olduğunu söyledi. CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Erkul ise sosyoloji ve din sosyolojisinin tarihçesini anlatarak, dinin toplumun yeniden inşasında önemli...

Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri

   Bu noktada Hıristiyanlığın dışındaki diğer dinler pek itibara alınmamıştır. Batılı din sosyologları genel olarak dini grupları; topluma verilmiş birer cevap, birer sosyal realite ve sosyalleşme çabaları olarak algılamaktadır. Bu durum Batı’da birçok dini grubun resmen tanınmasıyla yakından ilgilidir. Batı’da dini grup tipolojileri genellikle ´church-sect` dikotomisinden hareketle; ´ecclesia`, ´sect`, ´de- nomination` ve ´cult` kavramları etrafında oluşmuştur. Öte yandan B.R. Wilson...

Hafız Ali Korça Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hafız Ali Korça (1873-1956) Arnavut asıllı âlim ve şair. Arnavutluk'un Korca kasabasında doğ­du. Küçük yaşta hafız oldu. İlk ve orta öğ­renimini Korça'da tamamladıktan sonra İstanbul'a...

Emekvermek Nedir? Emekvermek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "emek vermek" ne demek?1. Bir şeyin meydana gelmesi için özenle ve çok çalışmak

Feyzi-i Hindi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ekber, imparatorluk topraklarında yaşayan Hindu ve Müslüman halk arasında, din ayrılığından doğan düşmanlığı ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir din kurmuştu. Ekber’in dini düşüncelerinin değişmesinde...

Tigran Petrosyan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PETROSYAN, Tigran Vartonoviç (1929 - 13 Ağustos 1984) SSCB’li satranççı. İki kez dünya şampiyonu olmuştur. 17  Haziran 1929’da Tiflis’te doğdu. Felsefe eğitimi gördü. 1952’de satrançta büyükusta...

Dogma Nedir, Dogmatizm Ne Demektir (Felsefe Akımları)

DOGMATİZM Latince bir kelime olan dogma, bir din ya da felsefe doktrinine temel olan görüş, ve inanış demektir. Kelime genellikle, sözü kesin kanıt ve senet...