Görsel Yok

JAKOBENİZM

6 Ocak 2014 sosyolog 0

JAKOBENİZM   Fransız devrimi sırasmda Versailles’de kurulan Jakobenler Derneği’ne mensup olanların savundukları ve iktidarda bulun­dukları yıllarda uygulamaya çalıştıkları şiddet ve teröre dayalı siyasî akım. Genel […]

Görsel Yok

JAPON DÜŞÜNCESİ

6 Ocak 2014 sosyolog 0

  JAPON DÜŞÜNCESİ   Asya’nın Doğu-Güneydoğu bölgeleri­nin yataklık ettiği, gerçekten de büyük ve derin, dün olduğu gibi bugün de evrensel boyutlardaki din, inanç ve düşünce […]

Görsel Yok

ISLAHAT

6 Ocak 2014 sosyolog 0

  ISLAHAT   Dar anlamda: Osmanlı tarihinde gerile­me döneminde başlatılan, 19. yüzyılın başlarından itibaren daha çok Batı örneği­ne göre girişilen yenileşme ve ilerleme atı­lımları. Geniş […]

Görsel Yok

IRK

6 Ocak 2014 sosyolog 0

  IRK   Modern çağlarda pek az kavram, ırk kav­ramından daha az anlaşılmış ve daha faz­la yanlış kullanılmaya maruz kalmıştır. Irk hakkında fiziksel antropoloji alanında […]