Evrimsel Psikoloji

Evrimsel Psikoloji Evrimsel psikoloji, bazı davranışların ve zihinsel süreçlerin kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini inceler. Bunu yaparken, tarihsel ve antropolojik verilerden ve evrimsel biyolojiden yararlanır. Araştırmacılar insan beyninin evrimleştiği çevresel faktörlere odaklanarak, belirli bir tarihsel zamanda ne gibi adaptasyon gereklilikleri olduğunu saptamaya çalışırlar. Bu adaptasyon gereklilikleri ya da o tarihsel zamana özgü güçlükler belirlendikten...

Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel Yaklaşım Bilişsel psikoloji yaklaşımı, 1970'lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçı yaklaşımın doğrudan gözlenemediği için zihni bir kara kutu olarak ele alıp inceleme dışı bırakması bu eleştirilerin temel kaynağı olmuştur. Bilişselciler, düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini bir diğer ifadeyle insanın tüm davranışların öğrenme süreçleri ile açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu savunmuşlardır. Bu tür...

Hümanistik Psikoloji

Hümanistik Psikoloji Hümanistik psikoloji, 19501i yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın temelinde varoluşçu felsefe anlayışının etkilerini görmek mümkündür. Hümanistik yaklaşıma göre, insanlar ne psikodinamikçilerin dediği gibi iç güdüsel kaynaklara ne de davranışçıların dediği gibi çevresel kaynaklara dayanarak davranışlarını belirlerler. İnsanlar, kendi varoluşlarının bilincinde olan, doğal olarak iyiye yönelen ve seçim yeteneğine sahip varlıklardır. İnsanın...

Ağlamsık Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ağlamsık" ne demek?1. Vara yoğa ağlayan, sulu gözlü

Çatal görmek Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "çatal görmek" ne demek?1. Net görmemek, bir şeyi iki görmek

Benzerbiçimlilik Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "benzerbiçimlilik" ne demek?1. Benzerbiçimli olma durumu

Kutbi Dede Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Kutbî Dede Efendi (1862-1914) Şeyh, dinî eserler bestekârı. İstanbul'da Kocamustafapaşa'daki Sünbül Efendi Hankahı'nda doğdu. Asıl adı Mehmed Kutbüddin olup bu hankahın şeyhi Seyyid Mehmed Rızâeddin...

Hızır Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hızır Bey {ö. 863/1459) Osmanlı âlimi, İstanbul'un ilk kadısı. Eskişehir'e bağlı Sivrihisar kazasında doğdu. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 810 (1407) olarak verilir. Babası Sivrihi­sar kadısı...