Görsel Yok

3.Din Psikolojisinin Amacı ve Önemi

26 Ekim 2014 sosyolog 0

Din Psikolojisi, bireylerin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortaya çıkan dinî olguyu anlamak, tasvir etmek ve en genel kavramsal çerçevelerle ifade etmek amacıyla araştırmalarını sürdürür. Dolayısıyla […]

Görsel Yok

2.Din Psikolojisinin Konusu

26 Ekim 2014 sosyolog 0

  Din Psikolojisi, dindar ya da olumlu veya olumsuz bir şekilde din ile bir bağı bulunan insanı psikolojik bakımdan bir anlama çabasıdır. Dolayısıyla bu bilim, […]

Görsel Yok

1.Din Psikolojisinin Tanımı

26 Ekim 2014 sosyolog 0

  Din Psikolojisi, bireylerin kutsal kabul ettikleri varlık(ya da varlıklar)la ilişki çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz, tecrübe ve davranışı tecrübî(empric) yöntemle araştıran bir disiplindir. […]