Silezyalı Angelus kimdir? Hayatı

Silezyalı Angelus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1624-1677) Alman ozan ve tanrıbilimci. Varlık birliği inancına, şiir diliyle bir felsefe çığırı niteliği kazandırmaya çalış­mıştır. Gerçek adı Johannes Scheffler olan Silezyalı Angelus, Aralık 1624’te Breslau yakınlarında doğdu, 9.7.1677’de burada öldü. Gençlik döneminde Meister Eckhart, Tauler, Bochme gibi Alman mistiklerinin etkisi altında kalmış, önce Protestan iken sonra Katolik inançlarını...

Anders Jonas Ângström kimdir? Hayatı ve eserleri

Anders Jonas Ângström kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1814-1874) İsveçli fizikçi ve astronom. Tayf ana­lizinin temellerini atmış, çok kısa dalga boylarının ölçümünde kullanı­lan birime adı verilmiştir. 13 Ağustos 1814’te Lödgö kentinde doğdu. 1839’da Uppsala Üniversitesi’nden fizik doktorasını aldı; aynı üniversitede öğretim üyeliğine, 1870-1871 arasında da rektörlük görevine getirildi. Üniversitede­ki çalışmalarının yanı sıra, 1843’ten başlayarak Upp­sala Gözlemevi’nde...

Dimitri Sergeyeviç Aniçkov kimdir? Hayatı ve eserleri

Dimitri Sergeyeviç Aniçkov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1733-1788) Rus düşünür ve eğitimci. Dinsel inançların doğal kökenleri sorununu incelemiştir. Kazan’da doğdu. Moskova’da öldü. İlk gençlik dönemi ve ailesi konusunda yeterli bilgi yoktur. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1770’lerde Mosko­va Üniversitesi’nde matematik, felsefe ve fizik okuttu. Matematik, fizik ve geometri dalında yazdığı kitaplar­la geniş bir ün sağladı. İncil’de...

An Lu-Şan kimdir? Hayatı ve eserleri

An Lu-Şan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (703-757) Çinli komutan. Çin ordusunda su­bayken T’ang hanedanını devirmiş ve kısa bir süre imparatorluk yapmıştır. Doğu Türkleri’yle kaynaşmış bir Özbek ailesin­den geliyordu. 716’da Doğu Türkleri’nin Hükümdarı Kapağan Kağan’ın ölümü üzerine iç karışıklıklar başlayınca, An ailesi Çin’e sığındı. Çin İmparatorlu­ğu’nun sınır politikası gereğince sınırlarda yabancı askerler görevlendiriliyordu. An Lu-Şan Çin...

Anne Stuart kimdir? Hayatı

Anne Stuart kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1665-1714) İngiltere kraliçesi. İngiltere-İskoçya birliğini gerçekleştirmiştir. 6 Şubat 1665’te Londra’da doğdu, 1 Ağustos 1714’de öldü. Babası York Dükü Il. James Katolik, annesi Anne Hyde ise Protestan’dı. Dayısı II. Charles’ın etkisiyle Protestan eğitimi gördü. 1683’te Dani­marka Prensi George ile evlendi. Bu yıllarda çocukluk arkadaşı Sarah ve kocası Marlborough Dükü John...

Jean Anouilh kimdir? Hayatı ve eserleri

Jean Anouilh kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1910) Fransız oyun yazarı. Arınma tutkusu içindeki bireylerin başkaldırılarını çarpıcı bir anlatımla yansıtmıştır. 23 Haziran 1910’da Bordeaux’da doğdu. Annesi Paris gazinolarında keman çalarak yaşamını kazandığı için çocukluğu soyunma odalarında oyuncular arasın­da geçti. Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görmeye başladıysa da, mezun olamadı. Kısa bir süre gazetecilik yaptı. 1929-1930 arasında reklam...

Jacques Anquetil kimdir? Hayatı

Jacques Anquetil kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1934) Fransız bisikletçi. Fransa Bisiklet Turu’nu 5 kez kazanmıştır. 1955’te profesyonel olan Anquetil, ilk başarısını 1957 Fransa Bisiklet Turu’nu kazanmakla elde etti. 1961-1964 yıllarında 4 kez daha bu yarışı kazandı. 80 yıllık (1903-1983) Fransa Bisiklet Turunda 5 kez birinci olan tek yarışçıdır. 1960 ve 1964’te iki kez de İtalya...

Elizabeth Anscombe kimdir? Hayatı

Elizabeth Anscombe kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1919) İngiliz düşünür. Wittgenstein’ın etki­sini sürdürmüş, özellikle eylem felse­fesi alanındaki görüşleriyle önem ka­zanmıştır. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, İngilte­re’de doğdu. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde öğrenim gördü. Aynı üniversitelerde, 1941’den başla­yarak öğretim üyeliği yaptı. 1983’te Cambridge Üni­versitesi New Hall’da felsefe profesörüydü. 1967’de British Academy’ye üye seçildi. Anscombe, 20. yy’ın mantık felsefesinde...

Antere kimdir? Hayatı ve eserleri

Antere kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 615) Arap şair. Anter adlı ünlü halk öykü­sünün kahramanıdır. Antere b. Şeddad, Zebibe adlı Habeş bir cariye­nin oğluydu. Zenci bir köleden doğduğu için hür sayılmıyordu. Savaşmak hakkı yoktu. Özgürlüğünü, bir savaşta babasına yardım etmesi karşılığında elde etti. Babası onu kendi soyuna da kabul etti. Kendi kabilesi ile...

Şahin Uçar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şahin Uçar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şahin Uçar kimdir dendiği zaman ilk akla gelen şeylerden birisi de Türkiyenin önde gelen hipnoterapistlerinden biridir. Uludağ Üniversitesi  Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü 2002 yılında bitiren Şahin Uçar  daha sonra aynı alanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimimi 2008 yılında tamamladı. Bununla da yetinmeyerek 2013 yılında Arel Üniversitesi Fen...

Recep Bilginer kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Recep Bilginer kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1922) Türk oyun yazarı. Özellikle isyancı­lar adlı oyunuyla ilgi çekmiştir. Adana’da doğdu. 1940’ta Konya Lisesi’ni bitir­di. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nde bir yıl okuduk­tan sonra gazeteciliğe başladı. 1944’te Vatan gazetesi­ne girdi. 1950-1955 arasında İstanbul Şehir Meclisi ve Daimi Encümeninde üyelik yaptı. İ.E.T.T. Belediye Meclisi Murakıplığı görevinde çalıştı. 1950-1960 ara­sında Gazeteciler Cemiyeti...

Rudolph Berlinger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Rudolph Berlinger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1907) Alman düşünür. Metafiziği bir bilim olarak geliştirmek istemiştir. Mannheim’de doğdu, aynı kentte öğrenim gör­dü, sonra Unsburg Üniversitesinde profesör oldu. Felsefeye fenomenoloji konularındaki sistematik ça­lışmalarıyla girdi. Kuramcı bir bakış açısına dayana­rak sorunlar tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. Metafi­ziğin bağımsız bir bilim olarak gelişimi üzerinde durarak, ölüm ve yokluk sorunlarını...

Ahmed Paşa (Hain) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmed Paşa (Hain) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1524) Osmanlı devlet adamı. Mısır valiliği sırasında Osmanlı Devleti’ne başkaldırıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Gürcü Uveys Bey’in oğludur. Enderun’da yetişti. Yeniçeri ağalığına dek yükseldi. I. Selim’in tahtı ele geçirmek için giriştiği mücadelede yanında yer alarak güvenini kazandı. I. Selim, padişah olduktan...