Alptigin kimdir? Hayatı ve eserleri

Alptigin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 963) Gazneli hükümdarı. Gazneliler Dev­leti’nin kurucusudur. Samanı Hükümdarı Ahmed b. İsmail’in yetiştir­diği bir Türk köledir. Doğduğu yer ve tarih bilinmi­yor. Samanı hassa ordusu muhafız kıtasında yetişti. 35 yaşında ordu komutanı olduğunda 1700 kölesi vardı. Bunlardan biri daha sonra Gazneliler’in başına geçe­cek olan Sebüktigin’dır. Alptigin, genç yaşta tahta...

Orhan Alsaç kimdir? Hayatı ve eserleri

Orhan Alsaç kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1914) Türk mimar, kent planlamacısı. Türkiye’de mimarlık ve kent planlaması çalışmalarının örgütlenmesine, eski eser ve anıtların korunmasına katkı­da bulunmuştur. İstanbul’da doğdu. Babasının subay olması nede­niyle ilk ve orta eğitimini çeşitli kentlerde gördü. 1933’te İstanbul Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Güzel Sanatlar Akademisi’nde mimarlık öğrenimine başladı. 1936-1940 arasında Münih Teknik...

Rafael Altamira Y Crevea kimdir? Hayatı ve eserleri

Rafael Altamira Y Crevea kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1866-1951) İspanyol tarihçi, hukukçu ve edebi­yatçı. Gerçek tarih biliminin kültürel tarih olduğunu savunmuştur. Alicante’de doğdu. 1887’de Madrid Üniversite­si’nde doktorasını tamamladı. Öğrencilik yıllarında eleştiriler yazmakla başlayan edebiyat ilgisini daha sonra da sürdürdü. Roman ve öyküler yazdı. 1888’de yayımlanan komünal mülkiyetin tarihine ilişkin yapı­tıyla Avrupa’da ün kazandı ve kitap...

Albrecht Altdorfer kimdir? Hayatı ve eserleri

Albrecht Altdorfer kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 1538) Alman ressam. Batı’da manzara res­minin gelişmesine öncülük etmiştir. Regensburg’da doğduğu sanılmaktadır. Bir oy­macı olan babası Ulrich Altdorfer, 1491’de yoksul düşerek Regensburg’u terk etmiş, kent yurttaşlığın­dan ayrılmıştı. Albrecht, 1505’te Regensburg’un yurt­taşı olmak için başvuruda bulundu ve isteği kabul edildi. Dönemin geleneklerine göre, böyle bir hakkın kazanılması...

Sabri Altınel kimdir? Hayatı ve eserleri

Sabri Altınel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1925) Türk şair. Kırsal yöre halkının acılı yaşantısını özgün bir şiir diliyle yan­sıtmıştır. Susurluk’ta doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Balıke­sir’de tamamladı. 1949’da İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Doktora çalışmasına başladıysa da yarıda bırakarak askere gitti. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştıktan sonra öğretmenliği seçti. Saint-Joseph ve...

Yurdaer Altıntaş kimdir? Hayatı

Yurdaer Altıntaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1935) Türk afiş ve grafik sanatçısı. Türk grafik sanatının gelişmesinde ve yurt dışında tanınmasında etkili olmuştur. İstanbul’da doğdu. 1952’de İstanbul Güzel Sa­natlar Akademisi’ne girdi. 1957’de bu okulun Afiş Bölümü’nü bitirdi. Bir süre kimi reklam ajanslarında çalıştıktan sonra çalışmalarını bağımsız olarak sürdür­dü. 1968’de Grafik Sanatçıları Derneği, 1978’de de Grafikerler Meslek...

Leonid Nikolayeviç Andreyev kimdir? Hayatı ve eserleri

Leonid Nikolayeviç Andreyev kimdir? Hayatı ve eserleri: (1871-1919) Rus oyun yazarı, öykücü, gazeteci. İki devrim arasının atmosferini yan­sıtan oyunlar yazmıştır. 18 Haziran 1871’de Moskova’nın 200 mil güne­yindeki Oryol’da doğdu. Kadastro memuru olan babasını erken yaşta yitirdi. 1896’da Moskova’da Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre duruşma yazıcısı olarak Moskova Adliyesi’nde çalıştı. Buradan ayrıl­dıktan sonra, Moskova Courier gazetesinde adliye muhabirliği...

İvo Andriç kimdir? Hayatı ve eserleri

İvo Andriç kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1975) Yugoslav öykücü, romancı. Osmanlı döneminde Bosna ve çevresini anla­tan tarihsel romanlarıyla tanınmıştır. 10 Ekim 1892’de Bosna’nın Dolats kasabasında doğdu. Katolik Sırp bir zanaatçının oğludur. Çocuk­luğu, Drina nehri kıyısındaki Vichegrad kasabasında geçti. Öğrenimini Saraybosna’da yaptı. 1914’te Bosna’daki ulusal kurtuluş hareketine katılması nedeniyle Avusturya-Macaristan imparatorluğu makamlarınca hapsedildi, daha sonra da...

Andronikos kimdir? Hayatı

Andronikos kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (İÖ 50 – İS 10) Eski Yunanlı düşünür. Aristoteles’in yapıtlarını toplayarak konularına gö­re düzenlemiştir. Rodos’ta doğdu. Ölüm yeri, yaşamının ilk dö­nemlerinde üzerinde çalıştığı konular yeterince bilin­memektedir. Kaynaklardaki veriler de çelişkilidir. Andronikos’un, felsefe tarihindeki önemi, Aris­toteles’in o dönemde çok az bilinen yapıtlarını toplayıp bir bütün olarak düzenlemesinde, bu konu üzerinde çalışacaklara...

Yuri Andropov kimdir? Hayatı

Yuri Andropov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1914) SSCB’li devlet adamı. 1983’te devlet başkanı oldu. 1914’te Kafkasya’da Nagutskaya’da doğdu. Bir demiryolu işçisinin oğludur. 16 yaşındayken telgraf teknisyeni olarak çalışmaya başladı, daha sonra Volga Irmağı’nda gemicilik yaptı. 1936’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) gençlik örgütü olan KOMSOMOL’a girdi. 1951’e değin bu örgütte çalıştı. 1936’da Rylahsk’da su taşımacılığı...

Nikolay İvanoviç Andrusov kimdir? Hayatı

Nikolay İvanoviç Andrusov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1861-1924) SSCB’li jeoloji ve paleontoloji bilgini. Karadeniz Hazer havzası ve Balkan Yarımadası stratigrafisini, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu­nu incelemiştir. Odesa’da doğdu. 1896-1904 arasında Yurgevski Üniversitesi’nde, o tarihten 1912’ye değin Kiev Üniversitesi’nde ders verdi. 1914’te Rus Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Odesa’da öldü. Andrusov, 1890’da Karadeniz ve Marmara’da deniz...

Christian Boehmer Anfinsen kimdir? Hayatı

Christian Boehmer Anfinsen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1916) ABD’li biyokimyacı. Proteinlerin molekül yapıları ile işlevleri arasında­ki ilişkiyi inceledi. 26 Mart 1916’da Pennsylvania Eyaleti’nin Monessen kentinde doğdu. Swarthmore Koleji ve Penn­sylvania Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra 1943’te Harvard Üniversitesi’nde biyokimya dalında doktorasını aldı. O tarihten başlayarak, aynı üniversi­tede ve Avrupa’nın çeşitli kentlerindeki araştırma enstitülerinde organik kimya ve...

Fra Angelico kimdir? Hayatı ve eserleri

Fra Angelico kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 1455) İtalyan ressam. Orta Çağ’ın mistik dünya görüşünü Rönesans’ın gözle­me dayalı resim teknikleri ile birleş­tirmiştir. Yakın zamana değin 1387’de doğduğu sanılmak­ta ise de araştırmalar 14. yy’ın son yıllarında doğduğu­nu göstermektedir. Floransa yakınlarında bir Toskana köyü olan Vicchio’da dünyaya geldiğinden Vicchio di Mugello adıyla da anılır. Vaftiz...