Hegel (Filozoflar Biyografileri)

hegel-423-4.jpg 86 341" align="left" />

Pasquale Galluppi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GALLUPPI, Pasquale (1770-1846) İtalyan, filozof. Bilinci dış ve iç duyumun birlikte oluşturduğu görüşünü savunmuştur. 2 Nisan 1770’te Calabria’daki Tropea’da doğdu, 13 Ekim 1846’da Napoli’de öldü. Soylu bir aileden geldiği için ‘baron’ sanım almıştır. Napoli Üniversite-si’nde önce hukuk, ardından tanrıbilim ve felsefe öğrenimi gördü. Filozof Genovesi’nin öğrencisi oldu. 1830’da mantık ve metafizik kürsüsü profesörlüğüne getirildi ve ölene değin bu görevde kaldı. Bir...

Albert Camus Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Albert Camus (1913-1960) Yarı yazın sayan felsefı içerikleriyle dikkat çeken kitaplarında, yaşadığı dönemin bir tür ahlâksal vicdanı ya da törel bilinci olarak yazan Cezayir doğumlu Fransız varoluşçu düşünür, romancı, denemeci, gazeteci, oyun yazarı. Cezayir’deki yoksul bir işçi sınıfı çevresinde doğup büyüyen Camus, özellikle gazeteciliğe başladıktan sonra, Fransız aydınları arasında “Cezayir Sorunu” üstüne bu denli yoğun kafa yoran ilk düşünür...

Mitos-Efsane Nedir? Tanımı, (Mitoloji Sözlüğü)

Eski Yunancada "söz" anlamında kullanılan epos, logos ve bir de mythos kelime leri vardır. "Mythos" veya "mit" söylenen, ya da duyulan söz anlamlarında olup, masal, hikaye, efsane karşılıklarında kullanılmaktadır. Bu bakımdan tanrılar, kahramanlar, geçmiş çağların olaylarını konu edinip anlatan masallar, hikayeler, efsaneler şeklinde tanımlanabileceği gibi, bir toplumda hikaye ve masal türünde canlı olarak yaşayan eski gelenek ve görenekler bütünü,...

Donald Davidson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DAVIDSON, Donald (1917 - 30 Ağustos 2003) ABD’li filozof. Özgün bir nedensel eylem kuramı öne sürmüş, zihinsel olayları beyinde meydana gelen fiziksel olaylarla özdeş görmüştür. 6 Mart 1917’de ABD’nin Massachusetts Eyaleti’ndeki Springfield’de doğdu. Öğrenimini Harvard Üniversitesi’nde yaptı; 1939’da lisans, 1949’da doktora derecelerini aldı. 1947-1950 arasında henüz doktora öğrencisi iken Oxford Üniversitesi, Queen’s College’da ders verdi. 1951’de Stanford’a, 1967’de de profesör olarak...

John Beddoe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEDDOE, John (1826-1911) İngiliz antropolog. “Gözlemsel antropoloji” yöntemini geliştirmiştir. 21 Eylül 1826’da Worcestershire’de doğdu. Edinburg ve Londra üniversitelerinde tıp eğitimi gördü. 1853’te mezun oldu. Aynı yıl A Contribution to Scottish Etbnology (“İskoç Etnolojisine Bir Katkı”) adlı çalışmasını yayımladı. 1854’te Kırım Savaşı sırasında doktor olarak görev yaptı. Savaş boyunca Doğu Avrupa ve Batı Asya’da yaşayan çeşitli ırkların özelliklerini inceleme olanağı buldu. 1856-1857...

Wilhelm Dilthey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DILTHEY, Wilhelm (1833-1911) Alman, filozof. Tinsel olayları deney biliminin temeli yapmaya çalışmış, insanın içevreniyle ilgili yaşamına yeni ve tarihsel bir yorum getirmiştir. 19 Kasını 1833’te Biebrich’te doğdu, 1 Ekim 1911’dc Seis'ta öldü. Ortaöğrenimini Wiesbaden’de bitirdikten sonra Heidelberg Universilesi’nde tanrıbilim, Berlin Üniversitesi’nde tarih ve felsefe okudu. 1864’te doktor sanını kazandı, 1866’da Basel, ve Kıel, 1868’de Breslau üniversitelerinde görev aldı, 1871’de Berlin...

Julius Lachelier (Filozoflar Biyografileri)

Julius Lachelier (1832-1918) Tümevarım problemine getirdiği çözüm yoluyla tinselci bir felsefeye ulaşmış olan Fransız filozofu.

Emile Boutroux Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUTROUX, Emile (1845-1921) Fransız filozof. Doğa yasalarında olumsallığın geçerli olduğu görüşünü savunmuştur. Montrougeu’da doğdu, Paris’te öldü. Ortaöğrenimini IV. Henri Lisesi’nde bitirdi, 1865’te Ecole Normale Superieure’e girdi, iki yıl süreyle Almanya’ ya giderek Heidelberg Üniversitesi’nde okudu, özellikle çağın ünlü düşünürü E. Zeller’in derslerini izledi. Fransa’ya döndükten sonra bir süre Montpellier, Nancy ve Sorbonne üniversitelerinde felsefe okuttu. 1902’de Thiers Vakfı yöneticiliğine atandı. Boutroux, felsefeye...