Edward Halett Carr (20.yy Filozofları)

Edward Halett Carr (d. 28 Haziran 1892, Londra - ö. 3 Kasım 1982, Cambridge) İngiliz tarihçi. Sovyet Devrimi üzerine kapsamlı çalışmalarıyla tanınmaktadır. öğretim görevlisi ve yazar. 1916'da dışişleri bakanlığına atandı. 1919'da İngiliz delagasyonuyla Versay Konferansı'na katıldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığında kurulan Sovyetler Birliği Dairesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1926'da bakanlıktan ayrılarak Uzun yıllar, Oxford’un Trinity ve...

Edmund Husserl Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

edmundhusserl.jpg 71 172 HUSSERL, Edmund (1859-1938) Alman, filozof. Görüngübilim’in kurucusudur.8 Nisan 1859’da Moravya’da Prossnitz’de doğdu, 27 Nisan 1938’de Freiburg’da öldü. 1876’da Gymna-sium’u bitirdikten sonra Berlin ve Viyana üniversitelerinde fizik, matematik, gökbilim ve felsefe okudu. 1882’de Viyana Üniversitesi’nde felsefe doktoru sanını kazandı. Bir süre Berlin Üniversitesi’nde ünlü matematikçi Kari Weierstrass’ın yanında asistan olarak çalıştı. 1883’te matematiksel çözümlemeler içeren çalışmalarıyla üne...

Robin George Collingwood (20. yy Filozofları)

Robin George Collingwood, 1889'da Lancashire kentine yakın Cartmel Fell'de doğup, 1943'de Oxford'da öldü. İngiliz filozofu, tarih felsefecisidir. İngiliz filozof, 20. yüzyıl başlarında İngiltere'de yaygın olan gerçekçi akıma karşı spekülatif bir idealizmi benimsemiş, tarihselci görüşü savunmuştur.

Louis Pierre Althusser Kimdir, Biyografisi, Düşüncesi, Etkisi Hakkında Bilgi

Louis Pierre Althusser. Marksist fikir adamı, düşünür (16 Ekim 1918- 23 Ekim 1990) .İleride felsefe profesörü olacağı École Normale Supérieure ’de okudu. Fransız Komünist Partisi ’nin önde gelen akademik sözcülerindendi ve argümanları sosyalist projenin ideolojik kuruluşuna dönük çeşitli karşıt iddialara birer yanıttı. Bunlar hem Marksist toplum bilimi ve ekonomiyi etkilemeye başlayan deneyciliğin/ampirizmin etkisini hem...

Hannes Olof Gösta Alfvén (20.yy Filozofları)

Hannes Olof Gösta Alfvén (30 Mayıs 1908; Norrköping, İsveç – 2 Nisan 1995; Djursholm, İsveç) yılları arasında yaşamış İsveçli fizikçi. Manyetohidrodinamiğin ve plazma fiziğinin kurucusudur..

James Guillaume (20.yy Filozofları)

guillaume_james.png 93 231 James Guillaume (16 Şubat 1844, Londra - 20 Kasım 1916) Yılları arasında yaşamış Fransız filozof, tarihçi ve eylem adamı. Fransa ve İsviçre'deki Anarşizm Hareketinin önderlerindendir. Birinci Enternasyonal Uluslararası anarşist kanadının Jura Federasyonu'nun önde gelen üyelerinden biriydi.

Edmond Goblot (20.yy Filozofları)

Edmond Goblot, 13 kasım 1858 doğumlu Fransız filozof ve mantıkçı  1935 yılında öldü.  Felsefenin kanıtlanmaya dayanan bir bilim olduğu görüşünü savunmuştur. 1925 yılında yayınlanan modern Fransız burjuvazisi üzerinde sosyolojik çalışması bulunuyor.

Edward Westermarck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

WESTERMARCK, Eduard Alexander (1862-1939)Finlandiyalı filozof ve bilgin. Ahlak ilkelerinin sevinç ve üzüntü yaratan olaylardan kaynaklandığı görüşünü savunmuştur.30 Kasım 1862’de Helsinki’de doğdu, 3 Eylül 1939’da Lapinlahti’de öldü. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra 1881’de girdiği Helsinki Üniversitesi’nde felsefe, antropoloji ve sosyoloji okudu. 1889’da evlenme sorununu içeren çalışmasıyla doktor sanını kazandı. Değişik kurumlarda çalıştı, 1904’te Londra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak felsefe, sosyoloji ve antropoloji...

Alfred Jules Ayer (20.yy Filozofları)

alfred jules ayerr.png 65 204 Alfred Ayer, (29 Ekim 1910 Londra - 27 Haziran 1989) yılları arasında yaşamış, İngiliz filozof. Mantıkçı Pozitivizm'i Angl- Sakson felsefe çevrelerine tanıttı ve bu yolla etkili oldu. Görüngücü bir algı kuramı geliştirmiştir.

Madan Sarup Kimdir, Hayatı, Eserleri

Madan Sarup, (d. 1930 - ö. 1993) Hindistan'ın Pencap eyâletinde dünyaya geldi. Dokuz yaşında eğitim için İngiltere'ye gönderildi. 1950'ler ve 1960'lar boyunca çeşitli ortaögretim okullarında sanat ögretmenliği yaptı. 1974'te Londra Üniveristesi'ne bağlı Goldsmiths College'de Eğitim Sosyolojisi bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Radikal Felsefe hareketine yakınlık duydu ve etkinliklerine katıldı. Madan Sarup kendisini her zaman politik olarak bir Marksist...

Simone Weil (20.yy Filozofları)

Simone Weil (3 Şubat 1909 – 24 Ağustos 1943) Tarihleri arasında yaşamış, Fransız filozof ve mistik. simone%20weil.png" border="0 Weil, 1909'da ataları Musevi olmakla birlikte kendisini ve büyük erkek kardeşini agnostik olarak büyüten bir ailenin çocuğu olarak Paris'te dünyaya geldi. Hayatı boyunca başağrıları ve sinizütten dolayı acı çekti. Weil'in oniki yaşında Antik Yunanca öğrenerek...

Michel Foucault (20.yy Filozofları)

Michel Foucault. Fransız felsefeci, sosyolog ve tarihçi (15 Ekim 1926 - 25 Haziran 1984).