Marko Paşa Dergisi, Kimin, Yazarları, Hakkında Bilgi

MARKOPAŞA, çok partili yönetimin ilk yıllarında Sabahattin Âli tarafından çıkarılmış sosyalist eğilimli mizah dergisi (1946-1948).Toplumsal ve siyasal eleştirilere geniş yer veriyor, iktidar partisini dışa bağımlı saydığı siyasetini etkileyici bir dille yeriyordu. Bu yüzden Sabahattin Âli ile yazarlarından Aziz Nesin birkaç kere tutuklandı. Bu dönemlerde derginin sahiplik ve sorumlu müdürlüğünü, kadrosunda yer alan Mücap' Ofluoğlu, M. Uykusuz, Rıfat İlgaz...

Heşt Behişt-İdrisi Bitlisi Konuları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Heşt Bihişt. İdris-î Bitlisi (ö. 926/1520) tarafından yazılan Farsça Osmanlı tarihi.Müellifinin Kitâbü Śıfâti’ŝ-ŝemâniyye fî źikri’l-ķayâśıreti’l-Oŝmâniyye adını verdiği eser, II. Bayezid devri dahil ilk sekiz padişah dönemini içine aldığı için Heşt Bihişt (sekiz cennet) adıyla şöhret bulmuştur. İdrîs-i Bitlisî eserin giriş kısmında, II. Bayezid’in herkesin rağbet edeceği “belâgatlı, zarif ve latif” bir tarih kitabı yazmasını emretmesi üzerine eserini telife başladığını...

Yalnız Efe Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Yalnız Efe, Türk kısa hikâyeciliğinin kurucularından olan ve en fazla okunan yazar unvanı taşıyan Ömer Seyfettin'in en fazla okunan hikâyesidir.

Makber Şiiri – Abdülhak Hamit Tarhan

Makber, Abdülhak Hamit Tarhan'ın karısı Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı, her biri se­kizer mısralık 294 kıtadan (2352 mısra) kurulmuş olan şiiri. O yıllarda yeni yeni oturan Avrupai Türk Şiiri tarzının en önemli örneklerinden biri olarak yerini almış, yazılmasından onlarca yıl geçtikten sonra bile birçok şairin ilham kaynağı olmuştur. Okurun duygularına seslenen eser metafizik ürpertiyi (yani ölüm korkusu) de Türk...

Gavurun Kızı Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Gâvurun Kızı, Orhan Kemal tarafından yazılan, 1959 yılında basılan roman. Yazar romanı aynı yıl yazmıştır.