İkinci Harbi Umumi Şiiri – Melih Cevdet Anday şiirleri

İKİNCİ HARBİ UMUMÎNasıl sabrettim bugüne kadar Ölümden bahsetmemek için. Farkına varmamak mümkün mü? Cigaram acı işte, Aşık olmak gayrı kabil, Uyanmanın tadı kalmadı. Birinci Harbi Umumi’de doğmuşum, Bizim hesabı kesmek için İkincisine ne lüzum vardı?(Melih Cevdet, Garip, İstanbul, 19411

Kiralık Konak Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kime Ait

Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde, İstanbul'da batılılaşma ile geleneksel değerlerin, kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının, yaşam biçimlerinin çatışmasını irdeleyen bir romanıdır.

Mai ve Siyah Kimin Eseridir, Kime Aittir, Kitabının Konusu

Mai ve Siyah (Günümüz Türkçesiyle: Mavi ve Siyah), Halid Ziya Uşaklıgil'in yazdığı bir romandır.

Beş Hececiler Kimlerdir, Şairleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beş Hececiler, 1908 yılından sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek şiirlerini hece vezniyle yazan şairlere verilen addır. Bu şairler Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon'dan meydana gelen ve hece veznini güzel, sade, açık bir Türkçe ve milli zevkle birleştirmeyi en iyi şekilde başarmış bu beş şaire "Hecenin Beş Şairi" de denmiştir.Hece...

Muhibban Dergisi Muhtevası, Yazarları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Muhibbân. II. Meşrutiyet'in ilânından sonra yayımlanan siyasî, dinî ve tasavvufî dergi.İlk sayısı 22 Ağustos 1325'te (4 Eylül 1909), "Müştâk-ı hürriyyet-i tâmme olan bilcümle muhibbân-ı Meşrûtiyyefin neşr-i efkârı olarak her ay başı neşrolunur" baş­lığıyla İstanbul'da çıkan Muhibbân 12. sayısının ardından yayımına iki ay ara vermiş, ikin­ci yılının ilk sayısı 20 Kânunuevvel 1326'-da (2 Ocak 1911) neşredilmiştir. Bu dö­nemde...

Odalar ve Sofalar Şiiri – Sabri Esat Siyavuşgil şiirleri

ODALAR VE SOFALAREvler, bir nara benzer, Nar tanesi, sofalar, Akşam, yol gibi gezer; Sükûn, su gibi odalar.Odada bir pancurun Sofadadır güneşi; Camlarda yanan korun Düşer içime eşi.Odada yığın yığın Gölgenin salkımları; Sofada yalnızlığın Duyulur adımları.Oda, içinden duyar Oluktan düşenleri; Sofa, geceyi oyar, Dinler merdivenleri.Toplar odam kuş gibi Sofamın lâflarını. Birer bibloymuş gibi Süsler boş raflarını.Beni duvar boyunca Bir kum gibi ufalar Odam uyku dolunca Uyumayan sofalar.    Sabri Esat Siyavuşgil

Piraye Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Piraye Türk yazar Canan Tan tarafından yazılıp 2011'de basılan bir dram romanıdır.Eser, adını Nazım Hikmet’in eşinden almıştır. Roman, genç bir kızın aile, okul, aşk ve evlilik yaşantısına odaklanan ilginç bir biyografi özelliğine sahiptir. Genç kızın evlilik ve evlilik sonrası yaşantısındaki dramı konu alınmıştır.

Toplumsal Gerçekçilik Edebiyat, Eserleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİKEdebiyatın, özellikle de romanın, toplum çözümlemesinde bir araç olarak kullanılması 1950 yıllarına rastlar. Liberalizm ile devletçilik arasında sağı solu gocundurmadan ilerlemeyi seçen C.H.P. cambazı, yanlış 'bir adım atmamak, şaşırıp yuvarlanmamak için bütün seyircileri susturan bir baskı yönetimi kurmuştu. Çok partili düzenin baskıya son vermesiyle, toplum sorunu siyasal gücün tekelinden kurtuluyor, değişik yorumlamalar ve yönlendirmeler olanağı doğuyordu. Ne var...

Kürk Mantolu Madonna Kitap Özeti, Konusu, Karakterleri, Hakkında Bilgi

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı bir romanıdır. İlk olarak Hakikat gazetesinde 18 Aralık 1940-8 Şubat 1941 tarihleri arasında “Büyük Hikâye” başlığı altında 48 bölüm olarak yayınlanmıştır.

Lehçe-i Osmani Nedir, Yazarı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Lehce-i Osmânî. Ahmed Vefik Paşa'nın (ö. 1891) yazdığı Türkçe'den Türkçe'ye ilk sözlük. لهجۂ عثمانيAhmed Vefik Paşa’nın (ö. 1891) yazdığı Türkçe’den Türkçe’ye ilk sözlük.Yoğun bir idarî ve siyasî hayatı olan Ahmed Vefik Paşa, görevinden azledildiği 1873-1876 yılları arasında Lehce-i Osmânî’yi hazırlayarak yayımlamış, başvekillikten ayrıldığı 1882’den sonra da eserini geliştirip yeni bir tertiple ikinci basımını gerçekleştirmiştir. Lehce-i Osmânî’nin ilk baskısında (I-II, İstanbul...

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm , Zülfü Livaneli'in 2001 yılında yayımlanan romanı. Eser 55. Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

Bir Ses Böler Geceyi Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Bir Ses Böler Geceyi Türk yazar Ahmet Ümit'in yazdığı 1994'de basılan bir polisiye romanıdır.

Muhammediye Kitabı Konuları, Türü, Yazarı

Muhammediye. 15. yüzyıl şâir ve mutasavvıflarından Gelibolulu Yazıcızâde Mehmed'in Hz. Muhammed'e olan muhabbeti ve ilâhî âşkı anlatan 9020 beyitlik eseri.Eserin yazılış sebebi hakkında iki kanaat vardır. Bunlardan birinde, şâirin, aralarında yaşadığı ve sohbetleriyle irşad ettiği kale muhafızlarının ve Gelibolu âşıklarının "Ey dost! Hz. Peygamber vasfında bir kitap niçin yazmasın" demeleri ve bunda ısrar etmeleridir. Eserin ikinci ve asıl...