Woody Allen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALLEN, Woody (1935)ABD’li sinema sanatçısı. Oynadığı ve yönettiği komedilerle özellikle 1970’ lerden sonra önem kazanmıştır.New York’ta, Brooklyn’de doğdu. Asıl adı Ailen Stewart Konigs’dir. New York Üniversitesi’nde öğrenciyken komedi türüne yatkınlığının ortaya çıkmasıyla televizyon yıldızları için güldürü malzemeleri yazmaya başladı. Daha sonra çeşitli gazetelerin köşe yazarları için espriler, kimi revü ve müzikaller için de skeçler yazdı. 1961’den başlayarak New York’ta,...

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Görüşleri

Türk Edebiyatının Tanzimattan sonraki devresinde biçim ve muhtevada yaptığı yeniliklerle Türk edebiyatına batılı bir karakter kazandıran kişilik Abdülhak Hâmid Tarhan'dır. Türk edebiyatının yüzyıllardır içinden çıkamadığı dar çerçeveyi, meydana getirdiği edebî devrimle bir anda parçalayıp atan da O'dur. O'nun edebî kişiliği üzerinde değerlendirme yapan, olumlu veya olumsuz neticelere varan çeşitli fikir sahiplerinin üzerinde anlaştıkları nokta; «Tanzimat şiirindeki batılılaşma hareketinin düşünen...

Basit Nedir, Aruz Sisteminde Basit Ne Demek, Anlamı

Basit, Aruz sisteminde bir bahrîn adı.Arapça bisâta masdarından türemiş "fail" vezninde bir sıfat olup "geniş, yayılmış" vb. mânalarına gelir. Kaynaklarda "sebep"lerinin yaygın ve bir­birinden uzak oluşundan dolayı bu is­mi aldığına işaret edilirse de basitin bir mânası da "fasih ve akıcı"dır. Basît bahrindeki vezinlerin akıcılığı sebebiyle bu ismi almış olmalıdır. Arap nazmına mahsus bahirlerdendir. Halîl'in siste­minde üçüncü bahir olup ilk...

Hasan Ferit Alnar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALNAR, Hasan Ferid (1906-1978)Türk besteci ve orkestra şefi. Yerli öğelerle Batı müziğini birleştirmeye çalışmıştır.11 Mart 1906’da İstanbul’da doğdu. 26 Temmuz 1978’de Ankara’da öldü. Müzikle ilişkisi kanun çalan annesinin etkisiyle başladı. 12 yaşında kanun yorumcusu olarak ün yaptı. Darüttalimi Musiki’de kanun eğitimi gördü. 16 yaşında besteciliğe başladı. Bir yandan da, Sadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’ tan kontrpuan ve füg dersleri...

Abdülhak Adnan Adıvar Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Eserleri

Ruyalar/abdulhak-adnan-adivar" 183" 221" 1883'de babasının kadı olarak görev yaptığı Gelibolu'da doğdu, 1 Temmuz 1955 İstanbul'da öldü. İlköğrenimini İstanbul'da Nümûne-i Terakki Mektebi ve Dersaadet İdadisi'nde (Vefa Lisesi) okuduktan sonra 1899'da Tıbbiye-i Mülkiye'de öğrenime başladı. Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye'nin (sivil tıp okulu) üçüncü sınıfına geçtiği yıl Berlin'e gitti; orada üç yıl kalarak tıp öğrenimini...

Benatü Na’ş Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Benâtü na'ş, Divan edebiyatında kullanılan bir teşbih unsuru.        Arapça bint (kız) kelimesinin çoğulu olan benât ile na'ş (tabut, sal; ölü) keli­mesinden meydana gelmiş bir tamlama­dır. Kaynaklarda farklı olarak tanıtılmakla birlikte kuzey yarım kürede büyükayı (dübbü'l-ekber) ile ona ters istikamette ve daha sönük olan küçükayı (dübbü'l-asgar) takım yıldızları içinde yer alan yedi­şer yıldızdan meydana gelmiş küme için kullanılmaktadır. Bunlardan bir...

Yurdaer Altıntaş Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALTINTAŞ, Yurdaer (1935)Türk afiş ve grafik sanatçısı. Türk grafik sanatının gelişmesinde ve yurt dışında tanınmasında etkili olmuştur.Kars’ta doğdu. 1952’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1957’de bu okulun Afiş Bölümü’nübitirdi. Bir süre kimi reklam ajanslarında çalıştıktan sonra çalışmalarını bağımsız olarak sürdürdü. 1968’de Grafik Sanatçıları Derneği, 1978’de de Grafikerler Meslek Kuruluşu’nun kurucuları arasında yer aldı. 1976’dan beri Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı...

A. Kadir (İbrahim Abdülkadir Meriçboyu) Hayatı, Çalışmaları, Eserleri, Edebi Kişiliği

A. Kadir ya da Asıl adıyla İbrahim Abdülkadir Meriçboyu (D.1917, İstanbul - Ö. 1 Mart 1985, İstanbul), 1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında yer alan Türk şair. Çeviri çalışmalarıyla dünya şiirinin tanınmasına katkıda bulunmuştur.Ortaöğrenimini Eyüp Ortaokulu (1933) ve Kuleli Askeri Lisesi'nde (1936) tamamladı. Kara Harp Okulu son sınıf öğrencisiyken (1938) Nâzım Hikmet'le beraber tutuklandı; on ay hapse mahkûm oldu. Hapisten...

Beraat-i İstihlal Nedir, Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Berâat-i İstihlâl, Bir esere konusuyla ilgili ifadeler kullanarak güzel bir üslûpla başlamak anlamında edebiyat terimi.Beraat "üstün olmak, üstün gelmek", istihlâl ise "çocuğun doğduğu anda çı­kardığı ses, başlamak, yeni ayın görün­mesi ve yağmurun yağması" gibi anlam­lara gelir. Bir terim olarak berâat-i is­tihlâl, nazım ve nesirde maksada ve muhtevaya işaret eden kelime ve deyim­lerin yardımıyla konuya ilgi çekici güzel bir üslûpla...

Robert Altman Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi

ALTMAN, Robert (1925 - 20 Kasım 2006)ABD’li sinema yönetmeni. Hollywood sinemacılığına karşı çıkan tutumuyla önem kazdı.Missouri Eyaleti’nde, Kansas City’de doğdu. Missouri Üniversitesinde mühendislik eğitimi gördü.II.    Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine pilot olarak Hava Kuvvetleri’ne girdi, çeşitli çarpışmalara katıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra çeşitli dergilere yazılar yazdı, röportajlar yaptı, radyo oyunları yazdı. 1957’de sinemaya geçti. İlk filmlerinden sonra uzun bir süre...

Sabahattin Kudret Aksal Kimdir Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Şair ve tiyatro yazarı. 25 Mart 1920'de İstanbul'da doğdu, 19 Nisan 1993'te aynı yerde öldü. Asıl şöhretini şiir alanında yapan, fakat hikâye ve özellikle tiyatro alanında da başarılı eserler veren Sabahattin Kudret Aksal Millî Savunma Bakanlığı memurlarından Sadettin Bey'in oğludur. 1937'de Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra, bir yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu; Edebiyat...

Aliterasyon Nedir, Örnekleri, Örneklerle Anlatımı

Aliterasyon (Ses yenilemesi). Bir şiirde ve nesirde, bir âhenk meydana getirecek şekilde aynı sesin, ya da hecenin tekrar edilmesi sanatına Aliterasyon denir. Türk şair ve yazarlarının eserlerinde bu ses oyununa önem verdikleri görülür. Divan şairleri, Servet-i Fünûn sanatkârlarının hemen hepsi, Yahya Kemâl ve Mehmed Akif gibi şairler bu ses imkâninı şiirlerinde...

İsmail Hakkı Altunbezer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALTUNBEZER, İsmail Hakkı ( ? -1946)Türk hattat, tezhipçi ve tuğrakeş. Son dönemde yetişen hattatların en önemlilerindendir.İstanbul’da doğdu, aynı yerde öldü. Doğum tarihinin 1873 olduğu sanılmaktadır. Sanatçı bir aileden gelir. Bahriye Mektebi yazı hocası hattat Ali Şükrü Efendi’nin torunu, hattat Mehmed İlmî Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Pertevniyal Valde Sultan İlkokulu’nda, ortaöğrenimini de Fatih Rüştiyesinde tamamladı. Babasından sülüs ve nesih türü yazıları,...