Ahmet Haşim Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Ahmet Haşim (Doğumu 1884, Bağdat - Ölümü. 4 Haziran 1933, Kadıköy, İstanbul) Sembolizmin öncülerinden Türk şair. edebiyat/ahmet_hasimm" 156" 216" 20. yy. şairlerinden. Bağdat'ta doğmuştur. Babası mülkiye kaymakamlarından ve Bağdat'ın eski ve bilinen ailelerinden birine mensup Ahmet Hikmet Bey; annesi ise yine Bağdat'ın ileri gelenlerinden Kahyazadeler'in kızı Sara Hanım'dır. 1907'de Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Mekteb-i Hukuk'taki öğrenimini tamamlamadan...

Z Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Z Harfi

Z Türk alfabesinin 29., Arab harfli Osmanlı alfabesinin onbirinci (zel), onüçüncü (ze), onsekizinci (dad) ve ondokuzuncu (zı) harfleri.Göktürk alfabesinde bir "z" harfi vardır ve bu kelime sonunda kullanılır. Sogod yazısında z ve j aynı işaretle gösterilirler. Osman!ı alfabesinde Arabça ve Farsça kökenli kelimelerde bulunan z karşılığı harfler asıl değerleriyle kullanılmışlardır. Latin harfli bugünkü alfabemizde bütün bu harfler tek z sesiyle...

Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Görüşleri Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 3 Mehmet Ziya Gökalp. Şair, fikir adamı, sosyolog (23 Mart 1875, Diyarbakır-Çermik – 25 Ekim 1924, İstanbul), yapıtları ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmıştır. "Türk millîyetçiliğinin babası" olarak da anılır. Yaşamı Asıl adı Mehmet Ziya'dır. Bazı yazılarında Bimar, Büyükbaba, Celal Sakıb,...

Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (Edebi ve Siyasi Şahsiyetler)

edebi_sahsiyetler/ahmet_hamdi_tampinar Ahmet Hamdi Tanpınar. Türk romancı, öykücü ve şair.(Doğum. 23 Haziran 1901; İstanbul – Ölüm. 24 Ocak 1962; İstanbul), Aynı zamanda 1942-1946 yılları arasında TBMM'de Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı. İstanbul'da başladığı öğrenim hayatını, kadılık yapan babasıyla birlikte dolaşırken, Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarında sürdürdü. 13 yaşındayken Musul'da annesini kaybetti. Bu ölüm ve iki yıl sonra babasının tayin edildiği Antalya, Tanpınar'ın iç...

Y Harfi Nedir Ne Demektir, Eski Türk Alfabelerinde Y Harfi

Y Türk alfabesinin 28, Osmanlı alfabesinin 31. harfidir. Ebced hesabında 10 sayısının karşılığıdır.Göktürk (Orhon) alfabesinde iki "y" harfi vardır (a), y, (e) y. Ayrıca "ny" işareti de görülür. Uygur alfabesinde bir "y" Harfi vardır.Türkçeye giren yabanci kelimeler de "y" harfi çoktur: Yegâne, eyyam, huy. İç sesteki "y" Anadolu ağızlarında ve yazı dilinde "g" ve "ğ" ye dönüşür: öyle: öğle. Yabancı...

Mehmet İzzet Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MEHMED İZZET (1891-1930)Türk, sosyolog ve düşünür. Sosyolojiyi felsefi sorulara cevap için bir araç olarak görmüştür.İstanbul’da doğdu, 8 Aralık 1930’da Berlin’de öldü. 1907’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1909’da Avrupa’ya öğrenci göndermek üzere hükümet tarafından açılan yarışmayı kazanarak, Fransa’ya Sorbonne Üniversitesi’ne felsefe öğrenimi görmeye gitti. 1912’de öğrenimini tamamlayarak geri döndü. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. I. Dünya Savaşı’nda İstanbul’da...

Ahmed Hamdi Akseki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Çalışmaları

İslam bilgini.1887 yılında Antalya ili Akseki ilçesi Güzelsu Beldesinde doğdu, 9 Ocak 1951'de Ankara'da öldü. İlk derslerini babası Mahmut Efendi'den sonra da Mecidiye Medresesinde Müderris Abdurrahman Efendi'den okudu. Karamanlı Süleyman Efendi'nin medresesinde tahsiline devam etti. Daha sonra İstanbul'a geldi ve Dersiam Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi'den icazet aldı. Medresetü'l Mütehassisin'de 3 sene okudu, doktora...

Türk Dili/Türkçe Nedir, Ne Demektir, Tarihi, Özellikleri, Dönemleri

  Türkçe Türk milletinin konuştuğu dilin adı. Konuşma dili olarak Türkçe'nin ta Milat'tan önceki asırlara kadar uzandığı tahmin ediliyorsa da, yazı dili olarak bugün elde bulunan ilk örnekler M.S. 8. yüzyıla aittir. Bu ilk yazılı örneklerden anlaşılacağı gibi, Türkçe bu metinlerde çok gelişmiş bir yazı dili halindedir; Türk dilinin bu kıvraklığı kazanabilmesi için birkaç yüzyıllık bir hazırlık döneminin bulunması gerekmektedir. Türkçe,...

Mehmet Rauf Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

MEHMET RAUF (1875-1931)Türk romancı, öykü ve tiyatro yazarı. Eylül adlı romanı Türk edebiyatındaki ilk büyük psikolojik yapıt kabul edilir.İstanbul’da doğdu, 23 Aralık 1931’de aynı kentte öldü. 1884’te Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde başladığı öğrenimini 1893’te Bahriye Mektebi’ni bitirerek tamamladı. 1894’te Girit’e, 1895’te Almanya’ya gönderildi. Dönüşünde İstanbul’da yabancı elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. 1908’de Deniz Kuvvetleri’nden ayrıldı, yazarlık, dergicilik ve ticaretle uğraştı....

Adil İzci (Edebi Şahsiyetler)

edebi_sahsiyetler/adil_izci" 151" 179" (D.16 Şubat 1954 Niğde) İlk ve orta öğrenimini  Niğde'de gördü. 1972’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi  Tiyatro Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini aynı okulun Yeni Türk Edebiyatı  Bölümü’nde tamamladı (1978). 1980 yılından beri İstanbul Amerikan Robert  Lisesi’nde (Robert Kolej’de) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışmak­tadır.  1983-1997 yılları arasında bu okulun çıkardığı edebiyat...

Vav Harfi Nedir, Alfalbelerde ve Ebced Değerinde Vav, Özellikleri

Vav ( و )Arab alfabesinin 26. harfidir. Ebced hesabında altı sayısının karşılığıdır, Daha çok atıf harfi olarak kullanılır. Osmanlıcada, Arabça ve Farsça kelimeleri birbirine bağlarken, birinci kelimenin son harfinin sesli veya sessiz oluşuna göre bazan "vü", bazan da "ü" olarak okunur. "Kazâ vü kader", "İzzet ü ikbâl" gibi. Bu şekilde bağlaç olan,"vav"dan başka, Arab gramerinde beraberlik ve hâl bildiren...

Melihi (Divan şairi) Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MELİHİ (15. yy)Osmanlı Divan şairi. Yalın bir dil ve içtenlikle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır.Tokat’ta doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum ve ölüm yılları bilinmiyor. Tezkirelerin verdiği bilgilere göre, genç yaşta öğrenim için Horasan’a gitti. Molla Câmi, Aydınlı Şeyh Ruşeni ile birlikte okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Fetihten sonra İstanbul’a gitti. Sonradan öğrencisi olacak şair Ahmed Paşa ile tanıştı. Onun yardım ve aracılığıyla...

Adalet Ağaoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri

Adalet Ağaoğlu 1929 Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğdu. Oyun, öykü ve roman yazarı. Yazılarında "Adalet Sümer, Adalet Sümer Ağaoğlu, Parker Quinck, Remüs Telada" imzalarını da kullandı. 1946'da Ankara Kız Lisesini, 1951'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar TRT Ankara Radyosunda çalıştı. İlk yazıları Ulus Gazetesi'nde çıktı. edebiyat/adalet-agaoglu Adalet Ağaoğlu, Sevim Uzgören'le beraber yazdığı...