Tarık Özker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ÖZKER, Tarık (1919-1977) Türk elektrik mühendisi. Elektrik devreleri kuramına ve Türkiye’de elektrik mühendisliği eğitiminin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 14  Mart 1919’da İstanbul’da doğdu, 7 Eylül 1977’de aynı kentte öldü. İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Elektrik Fakültesi’ni 1944’te bitirerek aynı fakültede asistan oldu. ABD’deki Illinois Üniversitesi’nden 1951’de doktorasını aldı. ITÜ’ye dönerek 1953’te doçentliğe yükseldi.1954-1956 arasında ABD’de Illinois ve Michigan State üniversitelerinde araştırmalarını sürdürdü. 1959’da...

Eugene Fromentin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FROMENTIN, Eugene (1820-1876) Fransız ressam, sanat tarihçisi ve yazar. Kuzey Afrika’yı egzotik bir biçimde betimleyen resimleriyle tanınmıştır. 24    Ekim 1820’de Fransa’da La Rochelle’de doğdu, 27 Ağustos 1876’da Saint Maurice’de öldü. Hukuk öğrenimi yaptıktan sonra 1839-1843 arasında Paris’te resim öğrenimi gördü. Mısır’a ve birçok kez de Cezayir’e yolculuklar yaptı. 1847’den başlayarak resimlerini sergiledi. 1874’te Concourt Akademisi’ne seçildi. Frortıentin, Marilhat ve Decamps gibi ressamlarla...

Şerif Gören Kimdir, Biyografisi, Hayatı, Filmografi, Hakkında Bilgi

GÖREN, Şerif (1944) Türk film yönetmeni. 1980’lerdeki yapıtları ile uluslararası alanda önemli başarılar kazanmıştır. 14 Ekim 1944’te İskeçe’de doğdu. 1962’de lise son sınıftan ayrılarak sinemaya girdi. Bir süre Arman Film’in stüdyosunda kurgucu yardımcısı, sonra kurgucu olarak çalıştı. 1962’den 1968’e değin süren bu dönem ona en belirgin özelliklerinden biri olan hızlı kurgu anlayışını kazandırdı. 1968’de Mehmet Aslan’ ın Hakanların Savaşı filminde ilk...

Vincent Van Gogh Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Özet, Kısa Bilgi

Vincent Willem van Gogh (30 Mart 1853 – 29 Temmuz 1890), Hollandalı ard izlenimci ressam. Bazı resim ve eskizleri, dünyanın en tanınmış ve en pahalı eserleri arasında yer alır. Hollandalı bir Protestan papazının oğluydu. La Haye, Brüksel, Londra ve Paris’te dolaştı; Goupil Sanat Galerisi’nde satıcılık etti. Amsterdam Üniversitesi’ne girdiyse de öğrenimini tamamlamadan ayrıldı. Bir süre gönüllü vaizlikte bulunduktan sonra, 1880’lerde...

Mihail Barışnikov Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BARIŞNİKOV, Mihail (1948) Rus asıllı ABD'li dansçı. Klasik balenin yanı sıra modern Amerikan balesindeki başarısıyla da tanınmıştır. Mihail Nikolayeviç Barışnikov 27 Ocak 1948’de (bugün Letonya'nın başkenti) Riga’da doğdu. Riga ve Kirov bale okullarında öğrenim gördü. Dansçı ve bale eğitmeni Puşkin’le (1907-1970) birlikte çalıştı. 1967’de Kirov Balesi’ne katıldı ve kısa zamanda topluluğun başdansçılarından biri oldu. 1974’te Kanada’da turnedeyken, ülkesine dönmemeye karar verdi....

Charlotte Bronte Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BRONTE, Charlotte (1816-1855) İngiliz şair ve romancı. “Bronte kardeşler” diye bilinen üç yazar kardeşin en büyüğüdür. İngiltere’nin Yorkshire yöresinde, Thornton’da doğdu. Babası Patrick Bronte yörenin rahibiydi. Charlotte’un iki büyük, iki küçük kızkardeşi ve kendisinden bir yaş küçük bir de erkek kardeşi vardı. 1821’de annelerini kaybeden Bronte kardeşlerden dördü, Maria, Elizabeth, Charlotte ve Emily, 1824’te, Cowan Bridge’de rahip kızları için açılmış olan...

İbrahim Abdülkadir Mazini Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

İbrâhîm b. Muhammed b. Abdilkâdir el-Mâzinî (1890-1949) Mısırlı roman ve kısa hikâye yazan, gazeteci. 19 Ağustos 1890 tarihinde Kahire'de doğdu. Ailesi Mısır'da Menûfiye'nin Ku-mümâzin mevkiinden geldiği için Mâzinî nisbesiyle tanındı. Orta öğreniminden sonra önce tıp, ardından hukuk fakülte­sine kaydolduysa da bu fakültelere devam etmeyip 1907'de yüksek öğretmen oku­luna girdi. Bu dönemden itibaren Câhiz. Müberred, Ebü'l-Ferec el-İsfahânî, Ebû Ali el-Kâlî ve...

Sermet Muhtar Alus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sermet Muhtar ALUS, yazar (İstanbul 1887-1952). Askeri Müzenin kurucusu Ahmet Muhtar Paşa’nın oğludur. Özel öğrenim görerek sınavla son sınıfına girdiği Galatasaray Lisesi’ni (1906), Hukuk Fakültesi’ni (1910) bitirdi. 1908’de iki okul arkadaşıyle El-Üfürük adlı bir mizah dergisi çıkardı. Davul (1908-1909) adlı mizah dergisinde yazıları, karikatürleri yayımlandı. Tiyatroyla ilgilenerek güldürüler yazdı, çeviriler yaptı. Cumhuriyet döneminde Akbaba, Amcabey v.b. dergilerde mizah hikâyeleri...

Veled Çelebi İzbudak Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Veled Çelebi İzbudak (1869-1953) Dil âlimi, son dönem Mevlevi şeyhlerinden. Konya'da doğdu. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî soyundan bir aileye mensuptur. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Mekteb-i Rüşdiyye'ye kaydolduysa da iki yıl sonra ayrılarak Sultan Veled Medresesi'-ne girdi. Rüşdiyede başlayan şiir ve edebiyata karşı ilgisi Abdurrahman Sıdki adlı müderrisin etkisiyle daha da arttı. Buha-rali Hacı Kasım Efendimden Farsça, müf­tü Hacı Hüseyin Efendi'den Arapça...

Ramiz Gökçe Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Ramiz GÖKÇE, karikatürcü (İstanbul 1900-1953). İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdi (1916). Dârüleytam’da (1919) ve Şişli Terakki Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı. 1916 da karikatür çizmeğe başlayan sanatçı, karikatürcülüğün meslek haline gelmesine ve türk karikatürünün gelişmesine öncülük etti. Mizah(1949), Peri ve Salon dergilerini yayımladı. Tombul teyze tipinin yaratıcısı olan sanatçı, Ramiz Gökçe, Tombul teyze, Harp karikatürleri, Yeni zengin adlı albümlerini yayımladı.

Giriftzen Asım Bey Kimdir, Hayatı, Sanatı

Giriftzen Asım Bey, (1851-1929) Türk bestekârı ve neyzen. Bir ney cinsi olan girift üflemekte dev­rinin en başarılı icracısı olduğu için Gi­riftzen lakabıyla tanınmış olan Âsim Bey, Yenişehr-i Fenâr'da (bugün Yunanistan'da Larissa şehri) doğdu. Babası Muhzırzâde Ali Efendi'dir. Küçük yaşta mûsikiye ilgi duyarak Yenişehir Mevlevîhanesi'ne de­vam etmeye başladı. Sesinin güzelliği ve mûsikiye olan kabiliyeti sebebiyle kjsa zamanda dikkati çekti. On...

İsmail Zühtü Efendi Kimdir, Hayatı, Sanatı, Hakkında Bilgi

İsmail Zühdü (ö. 1221/1806) Osmanlı hattatı.    Ünye'de doğdu. Kendisinden önce ya­şayan ve aynı adı taşıyan diğer meslekta­şından ayırt edilmek için "Yeni "İkinci" lakaplanyla veya Zühdî-i Sânî olarak anıl­mıştır. 1750'li yılların başında henüz gençken babası Mehmed Kaptan onu tahsil gayesiyle İstanbul'a götürdü. Hıf­zını tamamladıktan sonra Eğrikapılı Râsim Efendi'nin önde gelen talebelerinden Morali Ahmed Hıfzîden sülüs, nesih ve rika' yazılarını meşketti....

Suphi Ziya Özbekkan Kimdir, Hayatı, Sanatı

Suphi Ziya Özbekkan. Türk besteci (İstanbul 1887-Ankara 1966).