Antropolojinin Yaklaşımı ve İlkeleri

Antropolojinin Yaklaşımı ve İlkeleri                                Yukarıdaki tanımlama denemesine dayanarak antropolojinin yaklaşımını oluşturan altı temel ilkeyi çıkarabiliriz. Bütüncülük: Antropoloji bütün insanî olguları bütünlüğü içinde görmeye çalı­şır. Diğer insan bilimler ve biyolojik bilimler ise insanın bir yönü üzerine yoğunla­şır. Siyaset bilimciler toplumsal düzeni kuran iktidar, otorite, çıkar grupları ve on­ların siyasal organları ve bunların karşı karşıya geldikleri çatışmacı ortamlar üzerin­de durur. İktisatçılar, toplumsal düzenler...

ANTROPOLOJİNİN TANIMI, YAKLAŞIMI VE İLKELERİ

ANTROPOLOJİNİN TANIMI, YAKLAŞIMI VE İLKELERİ Antropolojinin Tanımı Antropoloji en kısa tanımıyla insan çeşitliliğinin bilimidir. İnsanı kültürel, toplum­sal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya; insanların başlangıcından beri çeşitli ko­şullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çe­şitli küresel olayların bu uyarlanmaları nasıl dönüştürdüğünü görmeye ve göster­meye çalışır. Bu nedenle yerküreyi bir bütün olarak ele alır ve insanlığı bütünlüğü içinde görmeye çalışır. Bu...