Çatal Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Bir kara saksağan Çatal nedir? Yemek yerken kullanılan, ekseri uzun dört dişli olan madeni alet. Bundan başka atlı arabalarda okun girdiği yere, pamuk eğirmeye yarayan alete, ekseri buğdaygillerin hasadında kullanılan iki uçlu tarım aracına, keskiye benzer uzunca alete de çatal adı verilir Çatal denilince umumiyetle yemekte kullanılan dişli madeni alet akla gelir. Eskiden tahtadan da yapılırdı. Günümüzde bu tipler hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Çatallar yapılış tiplerine, kullanış yerlerine göre isim alırlar. Yemek çatalı, pasta çatalı, yemiş çatalı, tava çatalı, salata çatalı gibi. Avrupa’da çatalın kullanılıp yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra olmuştur. Daha önceleri altın, demir ve billurdan yapılan tipleri nadide eşyalardan sayılırdı. On altıncı yüzyıl sonunda Fransa Kralı Üçüncü Henri et yerken çatal kullandığı için örf ve adetlere uymadı diye çok tenkid edilmiştir. On yedinci yüzyılda kullanılanlar iki dişli ve menteşeli olduğundan ortadan katlanabiliyordu. O zamanlarda soylu ve asil bilinen Avrupalı ailelerde kullanılırdı. Bizde ise genellikle 19. yüzyıl sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “çatal” ne demek?1. Yol, ağaç gibi, kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri; dirgen.

2. Dallı olan şeylerin her kolu; ucu kollara ayrılmış. 3. Yemek yerken kullanılan iki, üç ya da dört uzun dişli, çoğunlukla metal araç; iki ya da daha çok kola ayrılan değnek. Çatal

kelimenin ingilizcesi: adj. forked, bifurcated, two sided, difficult n. fork, prong, clevis Benzer bağlantılar çatal ağız, çatal aşı, çatal ayak, çatal bel, çatal bıçak takımı, çatal çivi, çatal don, çatal iğne, çatal kargı, çatal kazık, çatal kundak, çatal kuyruk, çatal sakal, çatal ses, çatal zıpkın