Ana Sayfa Nedir ? Casusluk Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Casusluk Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

0

Casusluk nedir? Milletlerarası münasebetlerde bir devlet hesabına başka bir devletin siyasi, askeri, ekonomik, teknik ve başka sahalarda gizli bilgilerin toplanması ve diğer devlete aktarılması Hemen her devlet, devamı için, kendine yabancı ve tehlikeli olan veya olabilecek devletlerin kendisi hakkında ne düşündüklerini bilmek zorundadır. Eskiden kişilere bağlı olarak faaliyet gösteren casusluk teşkilatları, fennin ilerlemesiyle bugün, gizli dinleme ve fotoğraf araçları, çok yüksekten uçan casus uçakları veya gemilerdeki elektronik cihazlar, fezada casus uyduları vasıtasıyla çok etkili roller oynamaktadırlar. Günümüzde devletler birbirini sıcak harpten ziyade soğuk harplerle tahrib etmektedirler. Bu, milletlerin benliklerini meydana getiren an’anevi özellikleri yok etmek yönünde geliştirilmiş bir casusluk çeşitidir ki, bu marifetler çok iyi yetişmiş usta casuslar vasıtasıyla yerine getirilir. Her devlet casuslukla alakalı hükümleri kendi iç hukuklarına ve ceza kanunlarına koymuşlardır. Bu hükümlerin tatbikinde fertlerin yabancı veya kendi uyruğunda olması, durumu değiştirmez. Ancak diplomatik misyonu olan yabancıların bu tür eylemlerle yakalanmaları halinde, durum umumiyetle sınırdışı edilmeleriyle neticelenir ve o diplomat “istenmeyen kişi” ilan edilir. Özellikle 1990’a kadar komünist ülke diplomatlarının batı ülkelerindeki bu tür eylemlere giriştikleri sık sık yakalanıp sınırdışı edildikleri çok olmuştur. Birinci Cihan Harbinden evvel dünyanın en sağlıklı haber alma teşkilatı İkinci Abdülhamid Hanın kurup geliştirdiği Yıldız (Teşkilat-ı Mahsusa) teşkilatıydı. Günümüzde ise ABD’nin CIA, önceleri Sovyet Rusya’nın şimdi Rusya Federasyonunun KGB, İsrail’in MOSSAD teşkilatları bu konuda en faal rolü oynamaktadır. Esas itibariyle casusluk olayları İkinci Dünya Harbinden sonra çok daha artmış ve tekniğin ilerlemesiyle de teknik bir mahiyet kazanmıştır. Dolayısıyla teknikte ileri ülkeler casusluk eylemlerinde daha başarılı olmaktadırlar. Kamuoyuna mal olmuş bariz casusluk olaylarına misal olarak; atom bombasına ait sırların bazı ilim adamları tarafından Sovyet Rusya’ya verilmesi, İngiltere Savunma Bakanının Ruslarla ilişkisi olan bir kiralık kadın şebekesiyle münasebet kurup açığa çıkan Profuma Skandalı, Londra’daki Sovyet Büyükelçiliğindeki yüzden fazla diplomatın casusluk yaptıkları gerekçesiyle 1971 yılında topluca sınırdışı edilmeleri ve iki Almanya birleşmeden önce Batı Almanya Başbakanı Brandt’ın başmüşavirinin, Doğu Alman casusu olmasının anlaşılmasıyla Başbakanın istifası ve hükümetin düşmesi gösterilebilir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “casusluk” ne demek?1. Casus olma durumu, çaşıtlık, ajanlık. Cümle içinde kullanımı Casusluk şüphesiyle hudut dışına atılmakla kurtuldu. – A. Gündüz Casusluk

kelimenin ingilizcesi: adj. cloak and dagger n. espionage, spying