Carl Wilhelm Siemens Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

51

1851’de bulduğu su tüketimini ölçme saatinden elde ettiği patent geliriyle Londra’da bir büro açıp küçük kardeşlerinden Cari (1829-1906) ve Friedrich’i (1826-1904) yanma aldı. 1840’larda Friedrich’le birlikte başladığı artık ısının sakinimi ve yeniden kullanımı çalışmalarını, 1861’de demir fırınlarına uygulayarak açık ocak üretim yöntemini geliştirdi. Ocakta oluşan ısının bir bölümünün yakım havasının ve yakıt gazının ısıtılmasında kullanılmasını temel alan bu yöntemle düşük nitelikli kömürden yüksek verimlilik elde etmek olanaklı duruma geldi. Önceleri cam yapımında kullanılan bu buluş, daha sonra çelik üretiminde o güne değin kullanılan “Bessemer dönüş-türücüleri”nin yerini alarak bu alanda da yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Aynı tekniği Fransız metalürji mühendisi E.P.Martin de geliştirdiğinden, açık ocaklı fırınlarda çelik üretimi bugün Siemens-Martin işlemi olarak adlandırılır.

Siemens 1869’da Güney Galler’de bulunan Landore’da kendi çelik fabrikasını kurdu. Başta işleri iyi gittiyse de 1880’lere doğru zarar etmeye başladı. Bu arada 1850’den beri acentası olarak çalıştığı Siemens ve Halske şirketinin Londra kolunu kurup 1858’de elektrik kablosu üretimine geçti. 1863’te Kent’e bağlı Charlton’da bir fabrika kurdu ve iki yıl sonra şirketin Londra kolunun adını Siemens Kardeşler olarak değiştirdi. 1874’te bu şirket adına Rio de Janeiro ile Montevideo arasında bir elektrik kablosu hattı döşedi. Bir yıl sonra da Ingiltere ile ABD arasındaki ilk doğrudan hattı gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda ağabeyi gibi elektrik aydınlanması ve elektrikli taşıma işlerine yöneldi. Ark lambalarını geliştirerek British Museum’da ve başka yerlerde kullandı. Ölümünden kısa bir süre önce Kuzey İrlanda’daki Portrush elektrikli demiryolu hattının yapımını üstlendi.

1859’da Glasgow Üniversitesi’ndeki bir profesörün kızkardeşiyle evlenip İngiliz yurttaşlığına geçen Wilhelm Siemens, adını William olarak değiştirdi. Çok sayıda mesleki kuruluşun başkanlığını yaptı ve 1883’te şövalyelik unvanını aldı. Anıları ve bilimsel yazıları ölümünden sonra derlenerek yayımlandı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi