Carl Hovland Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

II.Dünya Savaşı sırasında, Savaş Bakanlığı’na bağlı haber alma ve eğitim bölümünde çalıştı. 1942-1945 arasında dört yıl boyunca, savaş durumunda askerlerin morallerini etkileyen toplumsal ve psikolojik etmenlerin incelenmesini amaçlayan araştırmaları yönetti. Çalışmalarını, talim ve eğitim programlarının, askerleri harekete geçirici etkisi üzerine yoğunlaştırdı. Bir haber ya da olayın tek yanlı, ya da farklı yorumları içerir biçimde açıklanmasının askerler üzerindeki etkisini araştıran çalışmasıyla ün kazandı. Nazi propaganda uzmanlarının öne sürdüğünün tersi-
ne, farklı görüş açılarının bir arada sunulmasının iletişimi kolaylaştırdığını ve daha etkin hale getirdiğini ortaya koydu. Savaş dönemindeki araştırmalarının sonuçlarını Experiments on Mass Communication (“Kitle İletişimi Üzerine Deneyler”) adıyla yayımladı.

1945’te profesör olarak Yale Üniversitesi’ne döndü ve Psikoloji Bölümü başkanı olarak iletişim ve tutum değişmeleri konularında bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Yaşamının son yıllarında sözel kavramlar ve karar verme mekanizmaları üzerine yaptığı araştırmalar sonucu sembolik süreçlerin çözümlemesi konusuna yöneldi. İnsanın düşünme süreçlerinin bilgisayar sisteminde taklit edilmesi gibi yeni bir araştırma alanının gelişmesine öncülük eden Hovland, matematikteki ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin insan bilimlerini geliştirmede kullanılmasının yararlı olacağını savundu. Toplumsal bilimlerde, farklı yönelimdeki araştırmaların birbirini tamamlayabileceğinin başarılı örneklerini veren Hovland, öğrencilerinin de etkin katılımını sağlayan çalışma yöntemiyle çok sayıda psikoloğun gelişimini etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Experiments on Mass Communication (A.A.Lumsdaine, F.D.Sheffield ile), 1949, (“Kitle İletişimi Üzerine Deneyler”); Communication and Persu-asion (l.L.Janis, H.Kelley ile), 1953, (“İletişim ve İkna Etme”); The Order of Presentation in Persuasion (I.L. Ja-nis, H.Kelley ile), 1957, (“İkna Etmede Sunuş Sırası”); Computer Simulation of Thinking, 1960, (“Düşünmenin Bilgisayarca Taklidi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi